Stichting NAT zoekt lichthinder-plekken in Almelo

Geplaatst: 15 november 2010
Thema: Onderzoek

Stichting Natuurlijk Twente (NAT) heeft het op zich genomen voor Almelo de lichthinderlijke plekken te inventariseren. Dat wil ze gaan doen in samenwerking met de inwoners van Almelo. Lichthinderlijke plekken zijn plekken, in de stad of in het buitengebied, waar teveel en/of te lang verlichting is.

NAT overhandigde onlangs een tussenrapportage aan wethouder Johan Andela. Als meest kenmerkende punt van teveel licht in de avond en de nacht kwam het gemeentelijk MFA Eninver aan de Apollolaan uit de bus. Het kantoorgebouw van het Waterschhap Regge & Dinkel eindigde op een tweede plaats en de ‘lichthinder’ op het Businesspark Twente XL kreeg de extra aantekening ‘nutteloos verlicht’ vanwege de gesloten toegangsweg in de avond- en nachturen. Ook de vestigingen van het ROC van Twente scoorden hoog en op diverse plekken in de stad werd de straatverlichting als overdadig aangeduid.

Wethouder Andela maakte duidelijk dat veel verlichting soms een bewuste keuze is. Voor MFA Eninver geldt het als een voorwaarde voor de verzekering en dat kan in sommige andere gevallen ook het geval zijn. Hij erkende dat als je in het donker bij Westerhaar staat, de lichtgloed boven de stad zichtbaar is en de JAVA toren met de blauwe topverlichting als een duidelijk ‘Landmark’ zeer goed zichtbaar is en dat is kennelijk ook een keuze.

Toch gaf Andela aan dat de gemeente juist zorgvuldig maatwerk wil leveren en dat de nieuwe technieken daarvan mede oorzaak zijn. ‘Zo is de toegangsweg naar het Businesspark Twente XL juist uitgerust met een verlichting die pas volop gaat branden als er passanten zijn’, aldus de wethouder die ook nog eens wees op verzoeken vanuit de burgerij voor betere (lees meer) straatverlichting. Kortom, volgens de wethouder is de materie weerbarstiger vanwege de verschillen van inzicht onder de burgerij. In de nieuwe wijk Kollenveld zijn meerdere punten waar over teveel licht wordt geklaagd volgens NAT.

Lichthinder-gevallen kunt u melden op: stichtingnat.nl.

(Bron: Almelo’s Weekblad)

1 Reactie:

  1. Willem Dijkema:

    De nieuwe (oude) straatlantaarns aan de Kreek (achter de nieuwbouw) stralen vooral ook licht naar de ‘verre’ omgeving. Veel mooier zou zijn straatlantaarns die een bundel licht naar beneden stralen in plaats van opzij! Tot in de voorheen donkere tuinen in de omgeving!

    Met schrijversgroet,

    Willem Dijkema
    mobiel: 06-51328686

© 2002- Platform Lichthinder