Terug naar het forum

Sterrenwacht heeft last van McDonald’s skybeamer

Geplaatst: 1 januari 2010

Sinds begin dit jaar staat er een licht-beamer op het dak van de Mc-Donalds in Deventer langs de A1. Als volkssterrenwacht ondervinden wij hier vreselijk veel hinder van. Zijn er mogelijkheden om dit licht te stoppen?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    De enige uitkomst die een gemeente tot op heden kan bieden is een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening. In Amsterdam zijn een paar voorbeelden van APS´s waarin skybeamers aan banden worden gelegd. Een dergelijke aanpassing in deze verordening heeft op dit moment helaas nog geen wettelijke basis in bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer of een aanverwante amvb. Het initiatief zal dan uiteindelijk ook moeten worden gedragen door de gemeente waarin de MC Donalds is gevestigd. Als de gemeente niet bereid is mee te werken, zijn de mogelijkheden heel beperkt.
    Anders wordt het al snel een civielrechtelijke zaak. Probleem in dat geval is directe hinder aan te tonen voor een rechter. In een voorbeeld in Breda heeft een IKEA-vestiging haar reclameverlichting moeten dimmen na een civielrechtelijke procedure. Daar was echter sprake van directe lichtinval met een behoorlijke hoeveelheid licht. In jullie situatie gaat het meer om licht dat, hoe ernstig het ook uitpakt, indirect hinder bij jullie veroorzaakt.

© 2002- Platform Lichthinder