Start publiekscampagne rond duisternis

Geplaatst: 23 december 2003
Thema: Esthetiek / Onderzoek

Maandag 15 december is de publiekscampagne Kwaliteiten van Drenthe van start gegaan met het thema Licht en Donker. In diverse huis-aan-huisbladen en op de website van Milieu Federatie Drenthe wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Zo kan de enquête ‘Mooi licht, mooi donker’ worden ingevuld, met kans op een weekendje in het kleinste huisje van Drenthe. Ook zijn er verschillende activiteiten, een sterrenmeting en kan er op onderzoek uit worden gegaan naar opvallende lichtbronnen in Drenthe.

Onderdeel van het project is de enquête “Mooi Licht, Mooi Donker”. Dit vragenformulier is opgesteld door de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO). Tot dusver zijn geen gegevens bekend over de waardering van de duisternis en/of licht in de duisternis. Met dit onderzoek wil de Drentse Milieu Federatie een nulmeting doen. Dit is belangrijk, omdat bestuurders daarmee kan worden verteld hoe bewoners denken over de waarde van de duisternis en het verlichten van gebieden. Ook kan dit onderzoek na jaren herhaald worden om te bepalen of de belevenis van licht en donker veranderd is.

Woordvoerster Corryna Janssen van de Milieufederatie hoopt op de medewerking van minstens duizend Drenten. Op die manier zou een redelijk betrouwbaar beeld kunnen ontstaan van de waardering van het nachtelijk duister. Bij een eerdere gelegenheid heeft de Milieufederatie op vergelijkbare manier onderzoek gedaan. Toen werd het publiek opgeroepen ideeën te leveren voor een duurzaam Drenthe. Daar kwamen zo’n duizend reacties op.

Publiekscampagne Licht en Donker

© 2002- Platform Lichthinder