Terug naar het forum

Sportveldverlichting

Geplaatst: 1 januari 2010

Bij mij in de buurt is een honkbalveld waar ‘s avonds laat nog geregeld de lichten aan zijn. Wanneer moet op een sportveld eigenlijk het licht uit?

2 Reacties:

 1. Platform Lichthinder:

  In het Besluit Horeca-, sport– en recreatie-inrichtingen van de Wet milieubeheer (Stb. 1998, 322) zijn in paragraaf 1.5 voorschriften opgenomen ter beperking van lichthinder. Voorgeschreven is dat de verlichting van sportterreinen uitgeschakeld dient te zijn:
  a. tussen 23.00 en 07.00 uur;
  b. indien er geen sport wordt beoefend of onderhoud plaatsvindt.
  De lichtinstallatie dient verder zodanig te worden uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken (ramen e.d.) van woningen niet voorkomt. Bij festiviteiten (aangewezen met een gemeentelijke verordeningen) of activiteiten op het sportterrein op door de gemeentelijke verordening aangewezen dagen (maximaal 12 per kalenderjaar) mag van het voorschrift met betrekking tot de duur en tijdstip van de verlichting worden afgeweken.
  De tijdslimiet van 23.00 tot 07.00 uur is een periode die voor veel milieurichtlijnen van toepassing is. Die is richtinggevend, met uitzondering van de genoemde festiviteiten die bij gemeentelijke verordening worden vastgelegd. Het is dus niet zo dat steeds aan beide voorwaarden moet worden voldaan. 23.00 uur is een harde grens waaraan moet worden voldaan volgens de wet. Echter, het kan zo zijn dat de gemeente in hun verordening bepaalde aanvullende regels heeft opgenomen. Dat zou u bij uw gemeente na moeten gaan, maar lijkt me wat betreft het tijdstip niet waarschijnlijk. Het is wel heel vaak zo dat deze norm bij beheerders van sportvelden niet bekend is of niet wordt nageleefd. Handhaving is vaak zeer beperkt bij gemeentes wat dit betreft.
  Indien de gemeentelijke verordening dus geen afwijking bepaalt en indien er volgens u van de norm wordt afgeweken, kunt u de beheerder eens informeren en/of de gemeente(raad) een brief sturen met het officiële verzoek handhaving in deze na te komen. Daar moeten zij namelijk gehoor aan geven en zullen dat over het algemeen dan ook doen.

 2. peter vd heuvel:

  Helder verhaal…
  Maar waar moet verlichting ( in ons geval tennisbaan) wettelijk aan voldoen?
  Hoogte lichtmasten/lichtsterkte? Of waar is dit te vinden?

  MvrGr
  Peter

© 2002- Platform Lichthinder