Spitsstrook door Veluwe wordt verlicht

Geplaatst: 13 juni 2003
Thema: Openbare verlichting

Uit het Utrechts Nieuwsblad (11.06.03):

Om het verkeer veilig over een spitsstrook over de Veluwe te laten rijden, is wegverlichting nodig. De spitsstrook moet langs de snelweg A50 komen, tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar is het nu ’s nachts nog geheel duister. Dat blijkt uit een proef die Rijkswaterstaat eind april heeft genomen met allerlei soorten camera’s en verlichting.

De Veluwe is één van de weinige streken in Nederland waar het ’s nachts nog volledig duister is zonder lichtvervuiling van wegen of steden. Natuur- en milieuorganisaties willen het graag donker houden omdat er planten en dieren zouden verdwijnen als de duisternis wordt opgeheven.

Maar volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is verlichting nodig omdat uit de proeven is gebleken dat een verkeersleider zelfs met een militaire nachtzichtcamera absoluut niet kan zien wat er op de weg gebeurt. Een verkeersleider van Rijkswaterstaat houdt via camerabeelden in de gaten wat er op de weg gebeurt. Zo geeft hij de spitsstrook pas vrij voor verkeer als vaststaat dat zich niets en niemand op de vluchtstrook bevindt.

Bij slecht weer of duisternis hebben de camera’s verlichting nodig, zo is gebleken. Ook een infraroodcamera met infrarood-schijnwerpers geeft onvoldoende zichtbereik om het verkeer veilig te kunnen leiden, aldus de dienst. Een zwart-witcamera met wegverlichting die voor 20 procent brandt, geven waarschijnljk de beste beelden bij zo min mogelijk licht. Een kleurencamera geeft wel scherpere beelden, maar heeft meer bijverlichting nodig.

Rijkswaterstaat gaat de testresultaten de komende tijd analyseren om tot een definitieve keuze te komen.

© 2002- Platform Lichthinder