Rotterdam test groene straatverlichting

Geplaatst: 22 maart 2008
Thema: Economie / Openbare verlichting

Van de website van Energiebesparing GWW:

Onder de vlag van het Rotterdam Climate Initiative zijn op 9 januari drie gemeentelijke pilotlocaties met straatverlichting in de kleur groen in gebruik genomen. Eén van die locaties is de straat waarin burgemeester Opstelten woont. Reden voor een bijeenkomst bij de burgemeester thuis.

Minister Cramer (VROM) was een van de gasten die op de koffie kwam. Cramer steunt de Rotterdamse plannen om meer energiebesparende verlichting in de stad aan te brengen en liet zich persoonlijk inlichten over de mogelijkheden van energiebesparende buitenverlichting. In het kader van de Taskforce Verlichting wil ze bovendien snel doorpakken en nog drie of vier steden – mogelijk Almere, Eindhoven en Leeuwarden – aanwijzen om op korte termijn te gaan experimenteren met led-buitenverlichting.

“De exacte voor- en nadelen van de in Rotterdam geteste led-verlichting in de kleur groen zijn nog niet geheel duidelijk”, zegt Onno Jobse van het Programma Energiebesparing GWW van SenterNovem, die ook op de bijeenkomst was: “In het buitengebied, waar het relatief donker is en het groene licht niet of nauwelijks wordt beïnvloed door andere lichtbronnen, lijkt het positieve effect – voldoende kunnen zien bij weinig licht – sterker dan in gebieden waar wel sprake is van beïnvloeding door andere lichtbronnen.”

De Rotterdamse proefopstellingen staan zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten, zodat op dit punt de nodige informatie kan worden verzameld. Ook zal bezien moeten worden hoe met deze effecten om te gaan m.b.v. de huidige richtlijnen voor OVL van de NSVV.

© 2002- Platform Lichthinder