RIVM onderzoekt nachtwerk

Geplaatst: 19 januari 2013
Thema: Gezondheid / Onderzoek

Het RIVM heeft een rapport geschreven over nachtwerk en de risico’s daarvan wat betreft gezondheid. In Nederland werkt 16% van de beroepsbevolking soms of regelmatig in de nachtdienst. Verstoring van het dag- en nachtritme door ploegendienst tijdens nachtwerk leidt tot gezondheidsklachten.

Nachtwerk werd al in 2007 als kankerverwekkend beoordeeld door de International Agency for Research on Cancer (IARC). Het RIVM heeft nu de recente literatuur bekeken. De belangrijkste conclusie is dat er nog veel onbekend is. Er is nog steeds niet precies duidelijk waarom er een verhoogd risico is. Ligt het aan het type rooster, aan specifieke kenmerken van het werk, of het verschil tussen avond- of ochtendmensen? Ook de relatie met obesitas wordt uitvoerig besproken. Het RIVM kan uit de beschikbare literatuur geen definitieve conclusies trekken.

Download het onderzoek

© 2002- Platform Lichthinder