Reclamemast langs A35 bij Oele van de baan

Geplaatst: 14 december 2008
Thema: Reclameverlichting

Uit De Tubantia (5-12-08):

De tegenstanders van de 35 meter hoge lichtmast langs de A35 bij Oele krijgen hun zin. Het voorstel gaat niet door. De raadsleden in de commissie fysiek spraken zich unaniem uit tegen het plan.

F. Coopman (Burgerbelangen) noemde het voorstel zelfs ‘idioot’ en W. Miedema (ChristenUnie) ‘dwaas’. Anderen namen minder zware termen in de mond, maar de strekking was gelijk, het plan werd als een grote misser beschouwd. “Ik denk dat het kernwoord vergissing is”, verwoorde L. Janssen (Progressief Hengelo) het. “De ambtenaar heeft met de rug naar Oele gestaan en zich niet gerealiseerd wat de gevolgen zijn.”

Wethouder G. Weber had de weerstand al engiszins voorzien en nam het voorstel ter plekke terug. Al was hij niet zo stellig dat de mast er helemaal niet zal komen. “U heeft zelf als raad de beslissing genomen een aantal van die masten te plaatsen”, sprak hij de raadsleden toe. “Het voorstel is onderbouwd. Deskundigen van de commissie welstand hebben ernaar gekeken, óók vanuit Oele. Zoveel plek hebben we niet langs de A35. Ik neem het voorstel terug en we zullen er nog eens goed naar kijken: is er een andere plek? Het is wel gemakkelijk om te zeggen: hij komt er niet. Maar we hebben het wel over 25.000 euro aan inkomsten, die je makkelijk kunt vangen”, hield hij de commissie voor.

Dat er vanuit Oele is gekeken, erkende ook inspreker A. Schimmelpenninck van Landgoed Twickel. Maar volgens hem te beperkt. “Er zat één foto bij vanuit een weiland, niet vanuit bijvoorbeeld de Watermolen”, was hem opgevallen. Hij wees erop dat er juist hard wordt gewerkt om het aanzien van de stadsranden te verbeteren en met name hier, waar de overgang van de opzichtige reclames op het bedrijventerrein in schril contrast staat met het kleinschalige landschap van Oele.

Inwoner Th. van Stapelen wees de commissie voorafgaand aan de discussie erop dat, juist toen hij bij de gemeente kwam om te protesteren tegen de overweldigende lichtreclame, hij daar een folder aantrof die burgers opriep om zo min mogelijk lichtvervuiling te veroorzaken. “Het bevreemdt ons dat de gemeente vanwege de inkomsten dit wel doet.”

Lopend door de weilanden van Oele had hij zich deze week nog laten inspireren tot een variatie op het gedicht ‘Denkend aan Holland’: “Denkend aan Oele, zie ik smalle beken, traag door historisch landschap gaan. Rijen eeuwenoude eiken, met hun kruinen langs de A35 staan. Levert een explosie van licht, vervuilend voor het landschap, ’t is geen gezicht. Laten dat toch voorkomen. Niets meer dan onze plicht.”

© 2002- Platform Lichthinder