Raad van State verbiedt tuinder ’s nacht te verlichten

Geplaatst: 24 juli 2005
Thema: Glastuinbouw / Wetgeving

Uit de Provinciaalse Zeeuwse Courant van 15 juli j.l.:

“Voor ons is dit wel een victorie.” G. van Zonneveld van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) reageert verheugd op de uitspraak van de Raad van State over nachtelijke kasverlichting in de Eerste Bathpolder bij Rilland.

Die komt erop neer dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ten onrechte instemde met het ’s nachts verlichten van een deel van de kassen (vijf hectare) van bedrijf Agro Care. Volgens de Raad van State zijn nadelige gevolgen voor het nabije beschermd natuurmonument Oosterschelde niet uitgesloten.

Het gaat om zogenaamde assimilatieverlichting met halogeenlampen, van 1 september tot 1 mei, tussen middernacht en zonsopgang. Daarmee wordt een daglichtsituatie nagebootst wat bevorderlijk heet te zijn voor de groei van de gewassen.

De Raad van State tikt niet alleen het ministerie van LNV gevoelig op de vingers, maar indirect ook het Zeeuwse dagelijks provinciebestuur. Beide overheden zagen geen bezwaar tegen de nachtelijke verlichting en achtten de uitstraling ervan richting Oosterschelde aanvaardbaar.

In de uitspraak geeft de raad aan dat het ministerie van LNV in strijd handelde met de Europese Habitatrichtlijn. De goedkeuring voor het gebruik van de assimilatieverlichting moet dan ook worden ingetrokken. Voor de ZMF is dit aanleiding om van het ministerie van LNV nadere actie te eisen, meldt Van Zonneveld.

Hij tekent aan dat de uitspraak ook gevolgen kan hebben voor andere glastuincomplexen. Klip en klaar heeft de Raad van State gesteld dat er over de ecologische gevolgen van nachtelijke kasverlichting geen twijfel mag bestaan.

Daar moet ook bij de plannen voor een glazen stad in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen rekening mee worden gehouden. Wel merkt Van Zonneveld op dat de plaats waar de kassen daar gedacht worden, verder afligt van de speciale beschermingszone Westerschelde dan bij de Bathpolder en de Oosterschelde het geval is.

De Raad van State houdt in de uitspraak duidelijk rekening met een ‘deskundigenbericht’. Daarin staat onder meer dat er nog veel onbekend is over de gevolgen van kunstlicht op met name vogels. Er is geen ecologische onderbouwing dat afscherming van het licht naar boven tot 85 procent, afdoende soelaas biedt.

De procedure tegen het besluit van het ministerie van LNV was door de ZMF aangespannen, nadat de vereniging eerder bot ving bij gemeente Reimerswaal en de provincie. De uitspraak is een opsteker voor de campagne Laat het donker donker, die de ZMF dit jaar samen met de elf andere milieufederaties voert. Die is erop gericht de nog aanwezige duisternis in Zeeland zoveel mogelijk te bewaren.

© 2002- Platform Lichthinder