Protest tegen verlichting Amsterdams park

Geplaatst: 14 april 2003
Thema: Openbare verlichting / Platform Lichthinder

Platform Lichthinder tekent bezwaar aan tegen de plannen van Stadsdeel Amsterdam Zuid om de recreatieve functie van het Sarphatipark te versterken. In de nieuwe plannen wordt het park ’s avonds en ’s nachts verlicht. Volgens Platform Lichthinder zal dit een aantasting van het rustieke karakter van het park betekenen en wordt hiermee de laatste donkere plek in de wijk De Pijp opgeofferd.

Onderstaande protestbrief is namens Platform Lichthinder naar het Stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuid gestuurd.

 

Stadsdeel Amsterdam Zuid
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Koninginneweg 1
1071 HZ Amsterdam

Betreft: Reactie Ontwerp Wijkplan Oude en Nieuwe Pijp, met name wat betreft verlichting Sarphatipark

Amsterdam, 16 april 2003

Geacht Bestuur,
In het Ontwerp Wijkplan Oude en Nieuwe Pijp worden een aantal voorstellen gedaan over de toekomst van het Sarphatipark. Kort gezegd komt het neer op het versterken van de recreatieve functie van het park. Als wijkbewoner, intensief gebruiker van het Sarphatipark en lid van Platform Lichthinder, heb ik grote bezwaren tegen deze plannen.

Het Sarphatipark is het meest intensief gebruikte park van Amsterdam (gemeten naar oppervlakte). ’s Zomers is het park overdag bomvol. In uw plannen staat dat u de recreatieve functie wilt versterken, onder andere door het plaatsen van verlichting. Er zijn echter een aantal argumenten tegen het verlichten van het Sarphatipark gedurende de avond en nacht:

Verlichting trekt mensen aan, ook ongure types
Als reden voor het aanbrengen van parkverlichting wordt vaak genoemd dat het de sociale veiligheid bevordert. Dat is in een aantal situaties zeker waar, maar het kan ook tegengesteld werken. Over het algemeen trekt verlichting mensen aan, dus ook types die je niet in een park wilt. Het is zeker waar dat een niet-verlicht park voor sommige mensen als onveilig wordt gezien. De vraag is echter of de situatie er veiliger op wordt wanneer het park hetzelfde verlichtingsniveau krijgt als de straten eromheen.

Op dit moment is het Sarphatipark niet verlicht. Ik ben een frequent bezoeker van het park, zeker ook ’s avonds. Ik tref er nauwelijks ‘ongure types’ aan. Dit zal waarschijnlijk veranderen wanneer het park wordt verlicht. Om deze reden is het Vondelpark trouwens zeer sober verlicht. Enkel voor fietsers zijn er zwak brandende lantaarnpalen aanwezig.

Een park moet rust, stilte en donkerte bieden
Het wezen van een stadspark ligt in het feit dat binnen een stedelijke omgeving een klein stukje artificiele natuur wordt gecreëerd. Deze oase biedt rust, ruimte, stilte en donkerte midden in een hectische wijk. Het Sarphatipark is de enige plek in de Pijp waar deze vorm van ‘ontstressing’ is te vinden! Het aanbrengen van verlichting is een verstoring van het rustieke karakter van het park.

In uw Ontwerpplan worden in 3.1.1 de zwakke elementen van de kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte genoemd. Eén van de punten: “Weinig stille plekken in de Pijp”. Het Sarphatipark ís zo’n stille plek! Door het versterken van de recreatieve functie zal het park er beslist niet stiller op worden.

Ik ben mij ervan bewust dat een donker Sarphatipark gevolgen heeft voor het soort bezoekers ervan, gedurende de avond en nacht. Sommige mensen vinden het niet prettig om in een donker park te lopen, voor anderen is de duisternis echter een pre. Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt tussen behoud van het rustieke karakter van het park en tegemoetkoming aan mensen die overal en altijd in een verlichte omgeving willen zijn. Mij dunkt dat de enige plek in de Pijp waar het ’s avonds nog rustig en donker is, bescherming verdient, ook al moeten sommige mensen hierdoor om het park lopen. Hopelijk wordt de laatste donkere plek van onze wijk niet opgeofferd!

Overlast is er rondom het park, niet ín het park
In paragraaf 3.1.4 van uw Ontwerpplan wordt geconstateerd dat er drugs-, hondenpoep- en autoinbraak-overlast is. Deze overlast is rondom het Sarphatipark gesitueerd (waar trouwens straatverlichting aanwezig is) en niet ín het park. Wanneer het park wordt verlicht, zal de overlast het park worden ingetrokken terwijl er NIETS wordt gedaan aan het bestrijden van de overlast!

Houd het park kleinschalig; horeca is er meer dan genoeg in de Pijp
De Pijp is een wijk met zeer veel horeca, zeker in het gebied rondom het Sarphatipark. Dit maakt de wijk aantrekkelijk. Een rustpunt in de vorm van een kleinschalig park is daarbij een must. Ik doe een hartstochtelijk verzoek om het Sarphatipark rustig, schoon, klein, groen, stil, vrij en donker te houden! Bespaar het park de ellende van lompe commercie, lelijke toiletvoorzieningen, lawaaierig verkeer, grootschalige evenementen en verstorende lampen. Het aanbrengen van verlichting zal een eerste stap zijn in het exploiteren van het rustieke Sarphatipark. Voor horeca en manifestaties is het Heinekenplein veel beter uitgerust; het Sarphatipark is eenvoudigweg te kwetsbaar.

Tot zover mijn bezwaren tegen uw plannen om het Sarphatipark te verlichten. Wellicht dat u meer over lichthinder wilt weten; op de website van Platform Lichthinder is een schat aan informatie hierover te vinden. Zie www.platformlichthinder.nl.

Ik hoop dat u mijn argumenten zult meenemen in uw besluitvoering. Ik ben zeer benieuwd naar het definitieve plan voor onze heerlijke wijk!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Disch,
namens Platform Lichthinder.

© 2002- Platform Lichthinder