Protest tegen nieuw kassengebied in Groningen

Geplaatst: 19 april 2004
Thema: Glastuinbouw

De provincie Groningen is samen met de gemeente Eemsmond bezig met de ontwikkeling van een 435 ha groot kassencomplex in de Eemshaven. Vanuit bewoners en (wadden)organisaties is hier veel protest tegen. De Waddenvereniging en de St. Natuur en Landschap Eemsmond e.o. verwachten ernstige lichtvervuiling als het kassencomplex wordt gerealiseerd.

Het kassencomplex staat gepland voor in de Oostpolder. Deze polder ligt tegen het dorp Oudeschip aan en is maar 1,5 km verwijderd van het wad. In een straal van minstens 30 km zal het kassencomplex ’s nachts te zien zijn. Dit betekent dat het hele Hoogeland, een deel van Duitsland en een groot deel van het Waddengebied (inclusief de waddeneilanden Schiermonnikoog, Borkum en Juist) met lichthinder te maken krijgen.

Om omwonenden en bestuurders inzicht te geven in de gevolgen voor de omgeving van assimilatieverlichting in kassen, organiseren de natuurorganisaties een voorlichtingsavond op donderdagavond 22 april. Op de voorlichtingsavond zal een drietal deskundigen een lezing geven over de gevolgen voor mens en natuur. Ook zullen de economische en technische ontwikkelingen in de glastuinbouw aan de orde komen. De deskundigen zijn verbonden aan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Platform Lichthinder en het onderzoeksinstituut Alterra.

Na de lezingen krijgen omwonenden uit de wijde omtrek de gelegenheid vragen te stellen aan het forum, waarin naast de deskundigen ook Burgemeester Renkema van de Gemeente Eemsmond, zitting heeft. De avond is openbaar. Een ieder die geïnteresseerd is in de gevolgen van het kassenplan is van harte welkom. De toegang is gratis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal plaats vinden in Hotel-Restaurant Ekamper: Radsweg 12 te Roodeschool.

© 2002- Platform Lichthinder