Presentatie nieuwe lichthinder-onderzoeken

Geplaatst: 21 januari 2005
Thema: Onderzoek

Afgelopen woensdag organiseerden RMNO, Stichting Natuur en milieu en 12 provinciale Milieufederaties in Radio Kootwijk een conferentie en avondfestijn rond duisternis en lichthinder. Circa 350 mensen namen deel aan de conferentie.

RMNO-raadslid Marga Kool overhandigde het eerste exemplaar van de voorstudie “Mooi licht, mooi donker” aan staatssecretaris Van Geel. De RMNO vroeg zich af: komt lichthinder vaak voor, is er voldoende kennis, wordt bestaande kennis wel benut en welke oplossingen zijn mogelijk? Hieruit vloeien onderzoeksaanbevelingen voort.

Alterra onderzocht hoe mensen aankijken tegen donkere nachten en lichtvervuiling en presenteerde het onderzoek “Donkere nachten: Beleving van nachtelijke duisternis door burgers”. Bijna de helft van de Nederlanders zegt – ernstige – hinder en ergernis van lichtvervuiling te hebben. Dat is een verdubbeling vergeleken met tien jaar geleden. Als meest hinderlijk worden genoemd het verkeer, de reclameverlichtingen, de glastuinbouw en de lichtuitstoot van overmatige straatverlichting.

Beide onderzoeken zijn te downloaden via de campagne-site van Laat het donker donker: www.laathetdonkerdonker.nl

Een artikel in de NRC van 17 januari over de conferentie is hier te vinden.

© 2002- Platform Lichthinder