Platform protesteert tegen feestverlichting Vredenburg

Geplaatst: 28 december 2003
Thema: Platform Lichthinder / Skybeamers

De foto links is gemaakt in Noord-Utrecht door Robert Wielinga op 4 kilometer afstand van Vredenburg. De foto rechts is gemaakt door Wendy Majoor, vanaf ongeveer 1 km.

Sinds een week wordt de hemel boven Utrecht verlicht door acht heldere lichtbundels: acht kaarsen op de verjaardagstaart van Muziekcentrum Vredenburg dat 25 jaar bestaat. Amateur-sterrenkundigen en natuurliefhebbers bedanken voor een stukje van deze taart: zij zijn niet blij dat de aanblik van de sterrenhemel boven Utrecht gedurende zes weken wordt vertroebeld door deze vorm van lichtvervuiling.

De lichtbundels maken onderdeel uit van een lichtkunstwerk, dat het gebouw de aanblik moet geven van een verjaardagstaart met kaarsen. De gloed van de bundels is te zien tot op een afstand van twintig kilometer.

Naast directe lichtvervuiling, heeft de verlichting een aantal andere nadelen:
– Piloten die boven Utrecht vliegen, hebben er last van. Twee jaar geleden is in Utrecht nog een zelfde lichtinstallatie door de politie uit de lucht gehaald, aangezien er vanuit Schiphol klachten kwamen.
– Vogels in de buurt van deze lichtbundels worden in de war gebracht en vliegen rondjes om de bundel heen.
– Museum Sterrenwacht Sonnenborgh, die in Utrecht gevestigd is en de vele tientallen amateur-astronomen kunnen een groot deel van de hemel niet bekijken.

Het wordt tijd dat de stad Utrecht een beleid gaat maken niet alleen voor de openbare verlichting en zijn eigen vormen van aanstraling van gebouwen, maar ook de overmatige verlichting van ander partijen reguleert om een verdere aantasting van ons nachtelijk leefmilieu tegen te gaan.

 

Platform Lichthinder reageerde 23 december j.l. met het volgende persbericht:

Feestverlichting Muziekcentrum vertroebelt zicht op sterrenhemel

Sinds een paar dagen wordt de hemel boven Utrecht verlicht door acht heldere lichtbundels: acht kaarsen op de verjaardagstaart van Muziekcentrum Vredenburg dat 25 jaar bestaat. Amateur-sterrenkundigen en natuurliefhebbers bedanken voor een stukje van deze taart: zij zijn niet blij dat de aanblik van de sterrenhemel boven Utrecht gedurende zes weken wordt vertroebeld door deze vorm van lichtvervuiling.

Het direct beschijnen van de hemel en daarmee de hemel als een reclame object maken is wel de meest duidelijke vorm van lichthinder. Lichthinder is een verschijnsel dat in Nederland snel oprukt; geschat wordt dat er de laatste 30 jaar elk jaar 3% meer licht geproduceerd wordt en dat daarmee de gloed boven steden en kasgebieden in dezelfde mate toeneemt. Deze gloed is van een kilometer of twintig te zien en zo wordt Nederland gehuld in een waas van licht. Duisternis bestaat langzamerhand niet meer; Nederland is het meest lichtvervuilde land te wereld. Duisternis is net als rust en stilte een oerkwaliteit van onze leefomgeving. In onze hectische maatschappij hebben we behoefte aan dergelijke tegenpolen. Door steeds meer licht te produceren maken we van onze steden een kermis die de kwaliteit van ons leven niet ten goede komt.

De vorm van verlichting die nu op Vredenburg staat heeft nog een aantal andere nadelen:
– De piloten die boven Utrecht vliegen hebben hier last van. Twee jaar geleden is in Utrecht nog een zelfde lichtinstallatie door de politie uit de lucht gehaald, aangezien er vanuit Schiphol klachten kwamen.
– Vogels die in de buurt van deze lichtbundels komen worden in de war gebracht en gaan rondjes om de bundel heen vliegen.
– Museum Sterrenwacht Sonnenborgh, die in Utrecht gevestigd is en de vele tientallen amateur-astronomen die de hemel willen bekijken kunnen een groot deel van de hemel niet bekijken.

De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de relatie tussen licht en duisternis voor onze gezondheid. Licht en het ontbreken daarvan blijkt een belangrijke invloed daarop te hebben. Denk maar aan de lichttherapie tegen de zogenaamde winterblues. Het omgekeerde is ook waar. Onze gezondheid vaart wel bij duisternis. Allerlei hormonale processen worden gestuurd door het hormoon melatonine dat alleen bij duisternis aangemaakt wordt. Deze hormonen verhinderen het optreden van infectie ziektes. Zelfs zijn er sterke aanwijzingen dat melatonine een grote rol speelt bij het voorkomen van kanker.

Terwijl de stad bij de het installeren van de openbare verlichting meer aandacht schenkt aan de kwaliteit daarvan, wordt door andere partijen in Utrecht verlichting opgericht die de kwaliteit van de nachtelijk stad niet ten goede komen en waar mensen hinder van ondervinden.

Het wordt tijd dat de stad Utrecht een beleid gaat maken niet alleen voor de openbare verlichting en zijn eigen vormen van aanstraling van gebouwen, maar ook de overmatige verlichting van ander partijen reguleert om een verdere aantasting van ons nachtelijk leefmilieu tegen te gaan.

Wim Schmidt,
Voorzitter Platform Lichthinder.

© 2002- Platform Lichthinder