Platform Lichthinder wil maatregelen reclamemast Hoogeveen

Geplaatst: 17 december 2006
Thema: Platform Lichthinder / Reclameverlichting

Langs de A28 ter hoogte van Hoogeveen staat een reclamemast die veel lichtvervuiling veroorzaakt. Platform Lichthinder heeft een brief aan het College en de Gemeenteraad van Hoogeveen gezonden met het verzoek maatregelen te treffen teneinde de situatie ter plekke aanzienlijk te verbeteren.

Uit de brief:
Onlangs ontvingen wij van amateur-sterrenkundigen van de Vereniging Amateursterrenkunde Zuid-Drenthe een klacht omtrent de uitbundige verlichting langs de A28 en in het bijzonder van de reclamezuil op het terrein van auto Hartgers aan de Schutstraat.

Omdat Nederland tot de meest lichtvervuilde landen ter wereld behoort en omdat er niets werd ondernomen om de oorzaken van lichtvervuiling aan te pakken is Stichting Platform Lichthinder enige jaren geleden begonnen met de strijd voor behoud van duisternis en tegen lichtvervuiling. Platform Lichthinder wil niet accepteren dat onze kinderen en kleinkinderen niet meer de mogelijkheid hebben het oudste erfgoed ter wereld – het heelal met zijn prachtige sterrenhemel – te ontdekken en te bewonderen.


Bijgaande foto toont duidelijk de grote mate van lichtvervuiling door de reclamezuil; de zichtbare lichtkolom geeft enorm veel opgaand licht weer. Wat Platform Lichthinder betreft mogen dergelijke reclamezuilen verdwijnen, maar wij beseffen dat dit meestal op korte termijn geen optie is.

Wij vragen u wel actie te ondernemen om te bevorderen dat de lichtvervuiling (overigens lijkt ons ook de lichthinder voor de buurt niet gering) tot het uiterste wordt beperkt. Dat kan o.i. door de borden van bovenaf aan te lichten. Ook kan door toepassing van asymetrische schijnwerpers een aanzienlijke reductie van het opgaande licht worden verkregen. Ook lijkt het ons een redelijke vraag het licht na 11 uur ’s avonds te laten doven. Commercieel gezien kun je vragen stellen bij het rendement van reclame na dat tijdstip…

© 2002- Platform Lichthinder