Platform Lichthinder reageert op beleidsnota ruimtelijke ordening

Geplaatst: 17 september 2011
Thema: Platform Lichthinder / Wetgeving

De overheid heeft onlangs een visiedocument geschreven over de ruimtelijke ordening van Nederland. Daar kunnen burgers en organisaties een reactie op geven. Ook Platform Lichthinder heeft een zienswijze ingediend.

Het Centrum Publieksparticipatie verwerkt de ontvangen zienswijzen en bundelt deze. Een reactie op onze zienswijze zal worden opgenomen in een Nota van Antwoord, die tegelijkertijd met de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte openbaar wordt gemaakt.

Download de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (zowel integraal als in samenvatting)

Download de reactie van Platform Lichthinder

© 2002- Platform Lichthinder