Platform Lichthinder Nieuwsbrief 2

Geplaatst: 1 oktober 2002
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

Ministerie LNV
Het verslag van de bijeenkomst november 2001 in Gaasperplas dat het Expertise centrum van het ministerie georganiseerd heeft over lichthinder, is gepubliceerd. Mensen kunnen het rapport aanvragen bij het Expertise centrum LNV onder vermelding van code 2002/092 en het aantal exemplaren. De kosten bedragen 10 Euro. Het e-mail adres van het Expertise centrum is Balie@eclnv.agro.nl; het telefoonnummer 0317-474801.

De deelnemers aan de workshop geven de volgende aanbeveling aan de beleidsmakers: “Om deze ambities (beschreven in bovenstaand rapport) waar te kunnen maken is het belangrijk dat er op korte termijn een projectplan geschreven wordt waarin de voorgestelde samenwerkingsverbanden en activiteiten formeel, budgettair en in de tijd op realistische wijze vorm krijgen. Hiermee kan voorkomen worden dat het bij goede voornemens blijft of de verwachtingen en ambities te hoog gespannen zijn.”

Stad Apeldoorn
Uit een artikel van de Apeldoornse Courant van 21-9-2002: “Apeldoorn doet ‘snachts misschien het licht uit. Volgens de gemeentelijke plannen gaat de knop van de openbare verlichting in de hele stad tussen drie en vijf uur om. Tussen 23 en 3 uur en later tussen 5 en de ochtendspits moet de verlichting dimmen naar 50%. Apeldoorn zou de eerste stad zijn in Nederland die in de nacht het licht helemaal uitdoet. Of de plannen, die een bezuiniging van 113.000 euro per jaar opleveren doorgaan is niet zeker. Het college van burgermeester en wethouders wil eerst resultaten van een studie op tafel.” Ondertussen zijn de plannen al in een verder stadium: In het kader van de begroting 2003-2006 doet B&W van Apeldoorn de raad het voorstel om onderzoek te doen naar het verlichtingsniveau van de stad. Zonder veiligheidsaspecten geweld aan te doen gaat de gemeente na of substantiële verlaging van het niveau van de openbare verlichting (ter oriëntatie ca 50%) tot de mogelijkheden behoort en welke consequenties dat zou hebben. Dit onderzoek zal in het voorjaar van 2003 zijn afgerond.

Noord-Brabant
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden is er in Noord-Brabant het initiatief genomen om de provincie donkerder te maken. Er is een notitie geschreven die afgelopen maand in de commissie milieu, natuur en landschap is geweest. De notitie is met enthousiasme begroet en met enige wijzigingen aangenomen. De bedoeling is dat hij verwerkt wordt en dat er begin volgend jaar gestart kan worden met de uitvoering.

Uit de conceptnotitie: “Vervolgens kan overwogen worden deze bijzondere gebieden aan te wijzen waar behoud en herstel van duisternis extra aandacht krijgen. Deze bijzondere gebieden kunnen geformaliseerd worden door ze op te nemen in de Provinciale milieuverordening. De provincie Noord-Brabant zou voor de provinciale wegen die door en in de nabijheid van natuurgebieden liggen, kunnen bezien of verder ‘lichtarmer’ maken van deze weggedeelten, nog tot de mogelijkheden behoort.”

Vliegtuigen en vliegvelden
Een onverwachte vorm van lichthinder is het feit dat vliegers, die bijvoorbeeld Schiphol naderen, door alle andere vormen van verlichting, de lichtbronnen bedoeld om de landingsbanen te laten vinden, niet meer zouden kunnen herkennen. Ter compensatie moet de verlichting daarom vaak op een hogere intensiteit branden dan anders noodzakelijk zou zijn. Vooral vliegoperaties naar en van landingsplaatsen voor helikopters op productieplatformen en ziekenhuizen worden gehinderd door alle andere verlichting in de directe omgeving. Het Platform Lichthinder heeft contact met de verantwoordelijke technische van de divisie luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) over mogelijke oplossingen.

Platform Lichthinder

Er zijn een aantal mensen benaderd om mede het bestuur van het Platform Lichthinder te vormen. Er zijn nog minstens twee mensen nodig die een of twee keer per jaar inzet als bestuurslid willen betonen voor het Platform Lichthinder.

Kort verslag van de vergadering van 23 september: Het was een nuttige en leuke vergadering met weer een aantal nieuwe mensen en het besluit om ons op de volgende zaken te concentreren:
– skybeamers aanpakken
– website, communicatie
– wetgeving/ beleid
– lesplan maken en uitvoeren voor het onderwijs, gericht op de relatie
– natuur en lichtÊ
– CD Rom maken met de benodigde informatie en plaatjes om intern te scholen.

De volgende vergadering zal op 25 november in Utrecht plaatsvinden.

Activiteiten

Luzern
In Luzern, Zwitserland, is op 7 en 8 september het 2nd European Symposium on the Protection of the Night-Sky gehouden, onder “the patronage of the Swiss National Commission for UNESCO”. Wim Schmidt vanuit Nederland is er geweest, terwijl vanuit België Friedel Pas en Johan Vandewalle deelnamen. Er waren in totaal ongeveer 50 mensen aanwezig, waarvan het grootste deel uit Zwitserland. Tevens waren er mensen uit Italië, Tsjechië, Spanje, Duitsland, Engeland en Oostenrijk en Amerika aanwezig. Vooral de wandelgangen waren een belangrijke bron van inspiratie en uitwisseling. Zo presenteerde Cinzano een nieuwe installatie om snel nauwkeurige metingen van de helderheid van de hemel te maken. Het programma had een aantal interessante bijdrages; bijvoorbeeld werd nieuw onderzoek betreffende de invloed van verschillende soorten lampen op insekten gepresenteerd. Lampen met een groot aandeel blauw en ultraviolet kunnen tot een massagraf voor insekten leiden, (150 insekten per nacht per lamp). Lage druk natrium lampen zijn duidelijk minder aantrekkelijk voor insekten. Ook een goede afscherming van het armatuur is belangrijk om de insekten niet met de lamp zelf in contact te laten komen.

Crawford, de president van de International Dark sky Association (IDA), hield een gloedvol betoog waarin hij de volgende mythes ontkrachtte (In het Engels omdat het zo lekker klinkt):
The more light the better
Any light is good
No need for good design
Good light costs too much
If there is no glare, there is no light

The ways to promote our goals:
Promote
Set a community standard
If all else doesn1t work, we need a law…

Nacht van de duisternis in België
Wim Schmidt en Jeroen Disch gaan op 9 november naar België om de Nacht van de duisternis mee te maken. We willen ideeën opdoen over een Nederlandse variant in de komende jaren.

Energy Awards 2002
Het Platform Lichthinder zal participeren in het Energy Awards 2002, een evenement voor lokaal klimaatbeleid voor gemeentes op maandag 9 december in De Vereeniging te Nijmegen. Het Platform wil daar informatie geven over energiebesparing door de verlichting te beperken en voor alle gemeentes aangeven via kaartmateriaal wat de situatie nu is wat betreft hun duisternis en in de toekomst zal zijn bij ongewijzigd beleid.

Uit de aankondiging: “Energy Awards 2002 is hét evenement voor iedereen die betrokken is én zich betrokken voelt bij lokaal en regionaal klimaatbeleid, van uitvoerder tot bestuurder. Voor de 5e keer organiseert Novem deze druk bezochte dag met een overvloed aan handige noviteiten, levendige praktijkvoorbeelden en motiverende sessies.”

Publiciteit

NCRV Radio 1
De NCRV start vanaf dit najaar een project op Radio 1 over Natuur en Milieu in Nederland. Ze willen een jaar lang het overheidsbeleid inzake Natuur en Milieu volgen. Ze vragen een aantal organisaties die te maken hebben met Natuur en Milieu op een 4-tal momenten in dat jaar een soort graadmeter / cijfer te geven over de stand van de natuur in Nederland. Het plan is dus om 4 a 5 keer in het jaar hierover te berichten in het programma 1 op de Middag (radio 1, vrijdagmiddag). Het Platform Lichthinder zal daarin participeren.

Lezing
Wim Schmidt heeft op 18 oktober een lezing gegeven over lichtvervuiling voor de NVWS afdeling van Dordrecht.

© 2002- Platform Lichthinder