Overeenkomst tussen milieubeweging en glastuinbouw

Geplaatst: 5 oktober 2004
Thema: Glastuinbouw / Platform Lichthinder

De vakgroep LTO Glastuinbouw en Stichting Natuur en Milieu (in samenwerking met Platform Lichtinder) hebben een akkoord bereikt over de aanpak van lichthinder door kassen. Om te beginnen moeten de bestaande wettelijke regels, onder meer verplichte zijafscherming, beter worden nageleefd en gehandhaafd en wordt de lichtuitstraling naar boven beperkt met al aanwezige (energie)schermen. Daarnaast omvat het akkoord een stappenplan om per 1 januari 2008 het licht boven de kassen voor 95 procent af te schermen.

Het plan geldt voor situaties waar vooral mensen lichthinder door kassen ondervinden. Als er grote natuurbelangen spelen, zijn verlichte kassen ongewenst, tenzij voor honderd procent afgeschermd.

Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld en de glastuinbouw veroorzaakt bijna de helft van het naar boven uitstralend licht. Dit blijkt uit gegevens van Platform Lichthinder met wie SNM samenwerkt. Lucas Reijnders van Natuur en Milieu: “Lichthinder is slecht voor de menselijke gezondheid. Ook zijn er negatieve effecten op de natuur – ondermeer op vogels en insecten. Daarom maken wij ons sterk voor vermindering van de lichthinder door kassen.”

LTO en SNM stellen de komende maanden een onderzoeksprogramma op dat inzicht moet geven in de (teelt)technische en bedrijfseconomische mogelijkheden van bovenafscherming van de kassen. Ook moet het onderzoek meer gegevens opleveren over hoeveel hinder burgers ondervinden van de lichtuitstraling. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor de onderbouwing van de regels en de normen voor de lichtuitstoot.

Steeds meer tuinders gebruiken kunstlicht voor de groei van hun planten. De lichtsterkte van het groeilicht neemt ook toe en door spreiding en nieuwbouw van kassen is bovendien op steeds meer plaatsen de uitstraling van licht uit kassen te zien. Frans Hoogervorst, voorzitter vakgroep LTO Glastuinbouw: “Bij de verdere ontwikkeling van de glastuinbouw naar een moderne sector is groeilicht nodig om jaarrond kwalitatief goede glasgroenten, bloemen en planten te kunnen leveren. Het is daarom in ons eigen belang dat we de problematiek onderkennen én ook oplossen.”

Het plan van aanpak maakt onderscheid tussen glastuinbouwbedrijven die nu al groeilicht toepassen en bedrijven die na 1 januari 2005 met groeilicht beginnen (nieuwbouw en bestaande kassen). LTO en SNM roepen op om beter toezicht te houden op de naleving van de bestaande regels, met de verplichte schermen aan de zijgevels en de verplichte donkerperiode van 20.00 tot 24.00 uur van september tot mei. Bovendien vragen de organisaties aan de regering het plaatsen van bovenschermen te bevorderen door fiscale faciliteiten.

© 2002- Platform Lichthinder