Onderzoek naar lichtemissies op platteland in Noord Nederland

Geplaatst: 1 maart 2012
Thema: Esthetiek / Onderzoek / Terreinverlichting

In 2011 hebben LTO Noord Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de lichtemissie uit melkveestallen in de provincie Groningen.

Een denktank van melkveehouders, burgers en verschillende experts heeft gezocht naar passende oplossingen. In de gesprekken kwam onder meer naar voren dat burgers de zichtbaarheid (lichtintensiteit, contrastwerking en helderheid) van melkveestallen, dichtbij maar vooral op afstand, in een omgeving waarin het verder donker is, storend vinden.

Directe aanleiding van het onderzoek is het vastleggen van duisternis als kernkwaliteit van het Groninger landschap in het Provinciaal Omgevingsplan en van de norm van 150 lux in de omgevingsverordening.

In de provincie Friesland hebben TNO en de Universiteit van Wageningen een technische onderzoek uitgevoerd. Daar komt aan aantal aanbevelingen en adviezen uit:
• plaats lampen zo dat je ze niet van buiten ziet
• plaats lampen zo dat er geen licht direct naar buiten of op het ziel valt
• zorg voor erfbeplanting
• plaatsen van lichtdicht scherm kan helpen
• betere armaturen om de lampen in te plaatsen

© 2002- Platform Lichthinder