Onderzoek naar effecten van kunstlicht op flora en fauna

Geplaatst: 16 oktober 2011
Thema: Ecologie / Onderzoek

Er is weinig bekend over de gevolgen van nachtelijk licht op onze flora en fauna. We weten bijvoorbeeld wel dat nachtvlinders worden aangetrokken door lantaarnlicht, en dat sommige soorten vleermuizen daar handig gebruik van maken. Maar is het daardoor zo dat soorten die dat niet doen minder te eten hebben?

En hoe zit het met dieren die hun jaarlijkse activiteiten plannen aan de hand van de daglengte, zoals koolmezen die op het juiste moment moeten broeden? Als kunstlicht ’s nachts hun planning verstoort, zijn ze te vroeg of te laat voor de voorjaarspiek in prooidieren voor hun jongen.

Om meer te weten te komen over de gevolgen van kunstlicht in ons land is het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart. Het project is gefinancierd door de Technologiestichting STW, en wordt wetenschappelijk geleid door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Wageningen Universiteit (WUR).

De kennis die in dit project zal worden opgedaan zal het ‘gereedschap’ worden om in de toekomst gericht natuurvriendelijker verlichting toe te kunnen passen, en verlichting te vermijden indien aanwezige soorten zeer gevoelig blijken te zijn.

Meer informatie: lichtopnatuur.org

© 2002- Platform Lichthinder