Nuon en Philips steunen de eerste Nacht van de Nacht

Geplaatst: 26 juni 2005
Thema:

Nuon en Philips hebben afgelopen week met Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties in Almere een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om zich in te zetten voor het behoud van donkere nachten in Nederland.

De ondertekening vond plaats tijdens de presentatie van het programma van de eerste Nacht van de Nacht in Nederland op 29 oktober. De natuur- en milieuorganisaties organiseren door het hele land diverse activiteiten om de schoonheid van de nacht te ervaren. In en om Almere vindt het centrale festival van de Nacht van de Nacht plaats. De Nacht van de Nacht is het sluitstuk van de campagne Laat het donker donker.

Nuon, Philips en de overige partners hebben tijdens de ondertekening toegelicht waarom zij de campagne en het festival van Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties, steunen.

Voor Philips behoort het verminderen van de overlast door verlichting bij het duurzaam ondernemen. ‘Alle marktpartners van Philips zijn betrokken bij deze campagne zodat wij bij het ontwikkelen van onze verlichtingsoplossingen een bijdrage kunnen leveren aan een betere verlichting waar het nodig is’, verduidelijkte Jaap Schlejen, vice-president/Marketing Manager Luminaires Europa.

Nuon voert een actief beleid om de energievoorziening te verduurzamen. Energiebesparing is hier een onderdeel van. Nuon ondersteunt de campagne van de milieuorganisaties omdat ze volgens Wilfred Elleveld, directeur van Nuon-dochter Dynamicom, Nederlanders bewust maakt van lichtvervuiling. ‘Wij willen energiebesparende oplossingen aandragen.’

Laat het donker donker: www.laathetdonkerdonker.nl

© 2002- Platform Lichthinder