Noord-Holland werkt aan betere wegverlichting

Geplaatst: 23 oktober 2005
Thema: Openbare verlichting

Van de website van Provincie Noord-Holland:

De rapportage ‘Waarom brandt het licht hier?’ gaat in op de mogelijkheden een provinciaal wegvak te verlichten: traditioneel of innovatief.

De provincie werkt op haar ‘eigen’ provinciale wegen aan openbare wegverlichting die recht doet aan onder andere verkeersveiligheid, milieu, natuur en leefbaarheid en sociale veiligheid. Verkeersveiligheid staat daarbij voorop in het provinciaal beleid. Maar dat kan op een aantal wegvakken ook bereikt worden met een laag (dimbaar) verlichtingsniveau. Een innovatieve methode is het aanbrengen van actieve wegmarkering die het verloop van de weg ook zichtbaar maakt buiten het bereik van de koplampen. De provincie past dat systeem al toe op een aantal wegvakken, rotondes en op bijzondere locaties zoals natuurgebieden.

GS willen met het huidige energieverbruik van openbare verlichting terugdringen met tien procent. De CO2-uitstoot neemt dan af met 350 ton per jaar. GS hebben voor een heel pakket van maatregelen tot 2010 3,5 miljoen euro beschikbaar.

© 2002- Platform Lichthinder