Nieuwe vormen van wegmarkering

Geplaatst: 20 september 2010
Thema:


Nieuwe technieken als LED (Light Emitting Diodes) bieden mogelijkheden om selectiever om te gaan met conventionele openbare wegverlichting. Niet alleen kan met deze technieken het plaatsen van conventionele installaties worden voorkomen, maar hiermee kunnen dergelijke installaties ook energiezuinig worden ontworpen. Lees verder.

© 2002- Platform Lichthinder