Terug naar het forum

Neonletters van bejaardencentrum

Geplaatst: 1 januari 2010

Wij wonen tegenover een bejaardencentrum dat haar naam zo mooi vindt, dat ze deze in fraaie letters een meter of 4 breed en ongeveer 40 cm hoog in witte neonletters boven de ingang laat stralen. Over smaak valt niet te twisten, maar afgezien dat wij het niet mooi vinden, straalt deze reclame ook onze huiskamer in. De gemeente heeft de vergunning voor de verlichting goedgekeurd omdat na meting bleek dat de intensiteit niet helderder is dan de openbare straatverlichting. Is hier nog iets aan te doen?

1 Reactie:

 1. Platform Lichthinder:

  Het bejaardencentrum valt vrijwel zeker onder het Besluit Woon– en Verblijfsgebouwen Milieubeheer. In de bijlage bij dit besluit zijn voorschriften opgenomen waar het bejaardencentrum aan moet voldoen:
  Voorschrift 1.5.1 stelt dwingend geredigeerd:
  “De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting dan wel ten behoeve van reclamedoeleinden, wordt zodanig uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.”
  Voorschrift 4.5.1 geeft de bevoegdheid aan de gemeente om het bejaardencentrum op te dragen onderzoek te doen naar oplossingen voor dit probleem.
  Het is belangrijk dat de belanghebbende omwonenden een handhavingsverzoek richten aan het college van B&W van de gemeente. Daarin moet worden verwezen naar:
  1. De vermoedelijke overtreding van artikel 1.5.1 van de voorschriften bij het Besluit Woon– en Verblijfsgebouwen.
  2. De feitelijke situatie van de lichthinder. Dus een goede situatieomschrijving, tijdstippen en een zo concreet mogelijk onderbouwde beschrijving van de ervaren hinder, liefst door zoveel mogelijk omwonenden.
  3. Zo mogelijk oplossingen om een einde te maken aan het probleem.
  In het handhavingsverzoek wordt vervolgens verzocht handhavend op te treden tegen het bejaardencentrum. Het handhavingsverzoek moet aangetekend worden verzonden of tegen bewijs van ontvangst worden afgegeven bij de gemeente.
  Daarnaast kan ik u wijzen op een uitgave van de NSVV over reclameverlichting. In deze richtlijnen wordt de maximale luminantie van een reclameobject bepaald. Dit hangt van een aantal factoren af: landelijk/stedelijk gebeid, oppervlakte van het verlichte bord en hoe de kijkhoek is waarin naar het bord wordt gekeken. De waardes mogen dan niet boven een bepaalde hoeveelheid cd/m2 uitkomen. Deze regelgeving is geen wet, maar wel belangrijhk. Als een rechter uitspraken doet, dan zal hij ernaar kijken en waarschijnlijk overnemen.

© 2002- Platform Lichthinder