Muizen worden depressief van te veel licht

Geplaatst: 5 november 2009
Thema: Ecologie / Onderzoek

Onderzoekers van de Ohio State University (VS) hebben ontdekt, dat muizen die 24 uur per dag in verlichte ruimte verkeren, meer verschijnselen van depressie vertonen, dan muizen die in een normale dag en nacht cyclus verkeren. Het onderzoek wees ook uit, dat muizen in een constant verlichte ruimte, maar wel in staat zijn te kunnen vluchten naar een donkere ruimte, minder depressieve verschijnselen vertoonden, dan muizen die niet aan de 24 durende verlichting konden ontkomen.

“De mogelijkheid om aan het licht te ontsnappen schijnt de depressieve effecten te onderdrukken”, zo stelt de Ohio State University in een pers-verklaring van de onderzoekster Laura Fonken, een promoverende psychologie-studente.

De onderzoeks-resultaten tonen aan, dat het noodzakelijk is meer te weten te komen over het effect van kunstlicht op de mens, zo stelt mede-onderzoeker Randy Nelson, hoogleraar neurologie en psychologie.

“Constante verlichting, zonder kans om er aan de ontsnappen, doet depressie-verschijnselen toenemen “, zegt Nelson in de pers-verklaring. “De groeiende hoeveelheid depressieve verstoringen bij mensen staat in verband met het toenemende gebruik van licht in de nacht in de moderne samenleving”. “Zeer veel mensen worden thans blootgesteld aan onnatuurlijke licht-cyclussen, die werkelijk gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid”, voegde hij er aan toe.

Het onderzoek , dat gepresenteerd werd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Society of Neuroscience van 17 tot 21 october in Chicago, wordt gepubliceerd in de aflevering van 28 december van het tijschrift Behavioural Brain Research.

Onderzoek naar de effecten van kunstlicht op de gezondheid “is belangrijk voor mensen, die in nachtdiensten werken, en voor kinderen en anderen die TV zitten te kijken tot laat in de nacht, waardoor zij hun gewone licht- en duisternis cyclus verstoren”, zegt Fonken.

Nelson wijst er op, dat de intensive care -afdelingen in ziekenhuizen de hele nacht fel verlicht zijn, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de patienten.

Meer info: physorg.com/news175347475.html

© 2002- Platform Lichthinder