Minister Cramer stelt taskforce verlichting in

Geplaatst: 23 december 2007
Thema: Economie

Van de website van het ministerie van VROM:

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu installeert vandaag de taskforce verlichting. De taskforce moet er voor zorgen dat uiterlijk in 2011 energiezuinige lampen gemeengoed zijn in huizen en kantoren en op straat. Voorzitter van de taakgroep is mw. Hetty Hafkamp.

De taskforce gaat met onder andere producenten van verlichting en winkeliers afspraken maken over het uitbannen van de gloeilamp en het versneld invoeren van zuinige verlichting zoals spaarlampen, LED-lampen en energiezuinige tl-lampen.

VROM heeft producenten van verlichting, vertegenwoordigers van de installatiebranche, winkeliers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en provincies en Stichting Natuur en Milieu uitgenodigd deel te nemen aan de taskforce. Ook is een bank gevraagd hierin mee te doen om voorstellen te doen over financieringsconstructies voor energiezuinige openbare verlichting. De deelnemers aan de taskforce gaan optreden als ambassadeurs van het ‘nieuwe licht’ (energiezuinige lampen). Ze benaderen organisaties die voorop lopen in energiebesparing en doen aan kennisuitwisseling.

De taskforce verlichting moet bijdragen aan de ambitie van het kabinet om in 2020 30% minder CO2 uit te stoten en jaarlijks 2% energie te besparen. Die ambitie vormt de basis voor het met Prinsjesdag gepubliceerde werkprogramma ‘Nieuwe energie voor het klimaat’.

Mw. Hafkamp is voorzitter van de Vereniging Klimaatverbond Nederland en voormalig wethouder van Leeuwarden. Het Klimaatverbond is een vereniging van gemeenten en provincies die het (inter-)nationaal milieu- en klimaatbeleid willen versterken.

© 2002- Platform Lichthinder