Milieufederatie vraagt om duisternis en stilte

Geplaatst: 19 april 2003
Thema: Wetgeving

Van de site van Milieufederatie Noord-Holland:

De Milieufederatie Noord-Holland heeft aan de politieke partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten, gevraagd om de IJsselmeerkust aan te wijzen als wijkplaats voor duisternis en stilte.

Duisternis en stilte zijn in Noord-Holland zeldzaam geworden, stelt de Milieufederatie vast. Bijna nergens meer is het ’s nachts volkomen duister. Ook met de stilte is het slecht gesteld: auto’s en vliegtuigen zijn bijna in de gehele provincie te horen. Het Noordhollandse landschap boet daardoor in aan kwaliteit. De Milieufederatie vraagt het nieuwe provinciebestuur om aandacht voor deze schaarse goederen, te beginnen langs de kust van het Ijsselmeer. Agrarische en industriële activiteiten die de duisternis en de stilte aantasten, moeten geconcentreerd worden op agroparken en bedrijven-terreinen in de buurt van stedelijke concentraties.

Ook is de Milieufederatie Noord-Holland bezorgd over de onophoudelijke uitbreiding van Schiphol. Zolang de milieunormen die de luchthaven in acht moet nemen, niet minstens zo streng zijn als de oorspronkelijke grenzen aan vliegtuiglawaai, stank en gevaar, mag de Provincie niet meewerken aan nieuwe start- en landingsbanen. De Milieufederatie verlangt van het provinciebestuur een kritische opstelling wanneer in 2005 juist op het punt van de milieunormen de Wet Luchtvaart geëvalueerd gaat worden.

In een tienpuntenlijst voor de collegepartijen vraagt de Milieufederatie Noord-Holland ook aandacht voor luchtkwaliteit, zuinig ruimtegebruik, een fijnmazig openbaarvervoer-netwerk, energiebesparing, duurzame landbouw en ruimte voor water.

Voor meer informatie: Hugh Gallacher, tel. 075-6351598.

© 2002- Platform Lichthinder