LTO bestrijdt lichthinder via huiskamer- gesprekken

Geplaatst: 12 oktober 2012
Thema: Glastuinbouw / Terreinverlichting

Landbouworganisatie LTO Salland gaat lichthinder op het platteland te lijf. Dat wil LTO bereiken tijdens de huiskamergesprekken met haar leden die de komende tijd weer op het programma staan.

De aanpak van de lichthinder door LTO wordt gemeld door Jan Oostewechel, van de Raalter eenmansfractie Vitaal Salland. Het Heetense raadslid heeft herhaaldelijk aandacht voor dit probleem gevraagd en is blij met de houding van LTO.

Oostewechel ziet volop mogelijkheden om minder licht uit stallen naar buiten te laten schijnen. “Lichthinder kan met weinig moeite worden voorkomen. De meeste leveranciers en ervaren installateurs van stalverlichting zijn goed in staat om een lichtplan op te stellen voor een bestaande of nieuwbouwstal, waarbij lichthinder volledig of grotendeels wordt voorkomen”, stelt Oostewechel.

“Dat LTO hier het initiatief in neemt siert hen. Zij willen graag, door goede voorlichting, het negatief imago bijsturen en een bijdrage leveren aan maatschappelijk en verantwoord ondernemen. De nachtelijke ecologie op het platteland is gebaat bij duisternis.”

In veestallen worden vaak gasontladingslampen gebruikt, zoals natrium- en metaalhalidelampen. Wanneer die te laag hangen is er een risico van lichthinder. Natuurorganisaties en -liefhebbers hebben daar grote moeite mee. Sommige provincies hebben al regelgeving tegen lichthinder. LTO wil dat in Salland voorkomen.

(Bron: De Stentor)

© 2002- Platform Lichthinder