Lichtmasten weg in Buren

Geplaatst: 18 mei 2011
Thema: Openbare verlichting

In de gemeente Buren is een project gestart waarbij de gemeente het aantal lichtmasten wil verminderen, vooral in het buitengebied. In de loop van de jaren zijn er veel masten geplaatst die de gemeente op dit moment niet meer zinvol acht.

In het buitengebied blijven de masten staan op gevaarlijke locaties, langs fietspaden en bij lintbebouwing. Van de overige wordt voorgesteld ze te verwijderen, in totaal 500 masten. Op burenverlichtbewust.nl staat een kaart waarop je precies kan zien welke mogen blijven en welke niet.

Er zijn twee bijeenkomsten voor bewoners waarbij de gemeente uitleg geeft over de plannen en reacties van burgers hoort. Ook via burenverlichtbewust.nl kunnen bewoners reacties geven.

© 2002- Platform Lichthinder