Lichthinder opgenomen in Belgisch milieubeleidsplan

Geplaatst: 20 november 2003
Thema: Wetgeving

Het nieuwe milieubeleidsplan voor de planperiode 2003-2007 voor Vlaanderen is afgelopen oktober aangenomen. Het gaat over alle door de overheid erkende thema’s en wat men er wil aan doen tijdens de komende jaren. Er worden echter ook al lange termijndoelstellingen opgesteld voor het jaar 2020. Het is de eerste keer dat ook lichthinder daarin is opgenomen.

Uit het hoofdstuk lichthinder:
Doelstelling: In 2007 komen geen gebieden meer voor met een kunstmatige hemelluminantie groter dan 9 keer de natuurlijke hemelluminantie (tussen 0.30 en 5 uur): dit is de categorie gebieden waar de kunstmatige hemelluminantie het grootst is.

Er wordt ingegaan op de rol van de verschillende overheden wat betreft maatregelen als de versnelde vervanging van oude kwikdamplampen en verlichtingstoestellen, het invoeren van reflecterende wegmarkeringen ter vervanging van wegverlichting in grote landelijke gebieden, het creëren van zones zonder verlichting nabij kwetsbare gebieden zoals belangrijke natuurgebieden of langs autosnelwegen in de buurt van eco-tunnels ter bescherming van fauna en flora en het opnemen van normen ter beperking van lichthinder door lichtreclame (bv. in reclamewetgeving en bij stedenbouwkundige vergunningen). Er wordt ingegaan op sensibiliseren van burgers maar ook van doelgroepen als reclamemakers en de glastuinbouwsector.

De volledige tekst is te vinden op: www.milieubeleidsplan.be

© 2002- Platform Lichthinder