Terug naar het forum

Lichthinder in de wet?

Geplaatst: 1 januari 2010

In welke gemeentelijke of provinciale regelingen hoort lichthinder thuis?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    Hoewel lichthinder niet als vast thema op de agenda hoeft te staan (gemeente en provincie bepalen zelf hun agenda) zijn er wel een aantal documenten waar het aan de orde kan komen:
    Gemeentelijk: Structuurvisie, maar ook een kadernota (naamgeving wisselt sterk) als basis voor het beleid. Hierin kan lichthinder worden opgenomen als milieuthema en thema van landschapsbeleving. In een openbaar verlichtingsplan zou lichthinder ook aan de orde kunnen komen. Het bestemmingsplan is het wettelijk kader van de gemeente. Hierin kun je voorschriften verbinden aan het gebruik van een bepaalde plek. Voor lichthinder ligt dit echter lastig en zijn er niet zoveel handvaten.
    Provinciaal: Nu nog streekplan, straks een provinciaal structuurplan. Op dit niveau kan bijvoorbeeld het instellen van donkertegebieden worden geregeld.

© 2002- Platform Lichthinder