Terug naar het forum

Lichthinder glastuinbouw

Geplaatst: 18 april 2011

In het kader van een opdracht van school over beleid over lichthinder in de glastuinbouw heb ik een vraag.

Is het beleid van lichthinder anders op het gemeentelijk niveau en europees niveau?

1 Reactie:

  1. Fabricius:

    Lichthinder door de tuinbouw wordt vooral veroorzaakt door assimilatiebelichting. De weinige regels die bestaan voor assimimilatiebelichting zijn nationaal, niet Europees. In Nederland staan deze regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Gemeenten mogen hiervan afwijken door middel van maatwerkvoorschriften. Omdat lichthinder geen hoge prioriteit heeft bij gemeenten, komen deze maatwerkvoorschriften er in de praktijk op neer dat méér lichtvervuiling (=minder afscherming van bovenzijde van de kassen) wordt toegestaan dan wanneer de wet strikt zou worden toegepast.

© 2002- Platform Lichthinder