Lichthinder aanwezig in VROM-enquête

Geplaatst: 31 januari 2005
Thema:

De resultaten van de Nationale VROM-enquête zijn bekend. In het totaal hebben bijna 8300 mensen gereageerd. Daarmee geeft de enquête invulling aan de wens om een beeld te krijgen van de ‘agenda’ op VROM-terrein van de mensen in het land.

Bij de onderwerpen die men kon toevoegen aan de enquête komt “lichthinder” als 3e belangrijkste uit de bus. Circa 70 mensen op de 1000 hebben dit onderwerp aangegeven. 11% van de burgers heeft dit onderwerp op de persoonlijke agenda staan. Daarnaast vindt 90% van die groep dat VROM hier meer aandacht voor zou moeten hebben. Helaas komt in de lijst van belangrijkste onderwerpen – waarover nader gediscussieerd gaat worden – “lichthinder” niet voor.

© 2002- Platform Lichthinder