Terug naar het forum

Lantaarnpaal pal voor slaapkamerraam

Geplaatst: 1 januari 2010

Wij zijn net verhuist naar een nieuwbouwwoning en werden verrast door een lantaarnpaal die pal voor onze slaapkamerraam staat. Deze is in de laatste week voor de oplevering geplaatst. Wat is de afstand die een lantaarnpaal minimaal van een slaapkamer verwijderd moet zijn om niet als hinderlijk te worden gezien? Op een telefonisch verzoek bij de gemeente werd lacherig gereageerd, ik verwacht geen serieuze oplossing van de gemeente.

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    In eerste instantie heeft de gemeente wel degelijk een verantwoordelijkheid op dit terrein indien zij ‘hinder door direct instralend licht’ veroorzaakt met haar openbare verlichting. Dit is mogelijk een klassiek geval van ‘onrechtmatige hinder’ (in civielrechtelijke zin), dat wil zeggen dat de gemeente zonder goede rechtvaardiging andermans (genot van zijn) eigendom aantast. Met name uit het feit dat de lantaarnpaal op korte afstand van een slaapkamer staat, kan bovendien volgen dat de gemeente een inbreuk maakt op de privacy c.q. het gezins– en familieleven als bedoeld in art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Alles hangt echter af van de concrete omstandigheden van het geval.
    Een inspanning van de gemeente is dus noodzakelijk. Wij adviseren u een brief op te stellen en te richten aan het voor openbare verlichting verantwoordelijke sectorhoofd binnen uw gemeente en een kopie daarvan te richten aan de secretaris van het college van B&W. In die brief wijst u op het bovenstaande, beschrijft u uw klacht helder en doet u een verzoek aan de gemeente om deze situatie op te heffen door het armatuur anders af te stellen of te voorzien van een afscherming (vrijwel alle armaturen zijn leverbaar met afschermingen).
    Pas als deze eerste officiële stap in niets resulteert kunnen eventuele volgende (juridische) stappen worden ondernomen. Meer specifieke informatie over lamp, armatuur en situatie is dan noodzakelijk. Dergelijke pressie kan alleen al van nut zijn om de gemeente te laten beseffen dat het serieus is. In een uiterste geval kan bijvoorbeeld in een kort geding een inspanning geëist worden.

© 2002- Platform Lichthinder