Klagen tegen enorme skybeamer boven Harderwijk helpt!

Geplaatst: 1 mei 2009
Thema: Skybeamers

Op zaterdag avond 21 maart namen sterrenkunde amateurs Jaap van ’t Leven en Koen Miskotte komeet C/2007 N3 Lulin waar vanaf de Ermelose Heide nabij de Schapendrift. Deze waarneemlocatie is goed donker, vooral in zuidelijke en oostelijke richting, er is al eens zwakjes het zodiakale licht gezien! In het noorden en westen zijn er wat lichtkoepels van oa Harderwijk en Ermelo. Soms is in de verte de skybeamer van ’t Harde te zien.

Tot hun schrik waren beide waarnemers getuige van een enorme skybeamer waarvan de oorsprong vanuit hun locatie exact noord lag. Deze enorme lichtstraal bewoog in een beweging van oost naar west heen en weer. De straal was zichtbaar tot voorbij het zenit. Achteraf bleek dat ook vanuit Ermelo veel mensen deze straal opmerkten. Het vermoeden was dat de straal afkomstig was van Harders Plaza, een evenementen hal nabij Harderwijk. Dankzij deze lichtstraal was deze locatie (en ook een tweede die op de Groevenbeekse Heide ligt) in één klap waardeloos geworden.

Zondag werd door ondergetekende op een stafkaart van Harderwijk en omgeving eens gekeken wat de oorsprong van de straal zou kunnen zijn. Inderdaad was Harders Plaza de hoofdverdachte, want de lijn Schapendrift en De Harder was exact noord-zuid. Harders Plaza ligt hemelsbreed op 8 km afstand, dus deze skybeamer is zichtbaar vanaf een groot deel van de noordelijke Veluwe. Dit moest dus koste wat kost bestreden worden.

Maandagmorgen 23 maart werd kontakt gezocht met de gemeente Harderwijk. Ondergetekende werd later die dag terug gebeld door Dhr. Baron. Ondergetekende deed verslag over de lichtstraal die ons hinderde in de waarnemingen en wees ook op de gevolgen  voor Natuur en Mileu, het project Veluwe donker en stil en  aangepaste weg verlichting tussen Ermelo en Harderwijk (alle armaturen waren aangepast naar het full-cutof model en voorzien van energie zuinige LED lampen).

Daarop vertelde Dhr. Baron dat er inmiddels 11 klachten waren binnengekomen en dat de insteek van de gemeente Harderwijk is dat ook deze beamer verwijdert wordt. Blijkt dus dat de beamer (model poffertjespan) op Bioscoop Atlantic inmiddels op verzoek van de gemeente Harderwijk is verwijdert. Probleem is wel dat bij weigering van Harders Plaza  er juridisch  nog weinig aan gedaan kan worden. Er is hier nog geen beleid voor gemaakt.

Gelukkig belde enige uren later Dhr Baron en vertelde dat de skybeamer vrijwillig verwijdert wordt na enige “druk” door de gemeente Harderwijk. We zijn erg blij met het resultaat, jammer is het wel dat er nog steeds geen wetten zijn die deze skybeamers verbieden. Nu gebeurt het op vrijwillige basis. Bij weigering van de eigenaar volgt vaak jarenlang getouwtrek.

Koen Miskotte

© 2002- Platform Lichthinder