Kassen zijn verreweg de grootste lichtproducenten

Geplaatst: 1 juni 2003
Thema: Glastuinbouw / Onderzoek / Platform Lichthinder

Uit cijfers van Platform Lichthinder blijkt dat het verlichten van tuinbouwkassen (zogenaamde assimilatieverlichting) de grootste hoeveelheid kunstmatig licht oplevert. Niet openbare verlichting, maar kaslicht is verreweg de grootste lichtproducent van Nederland. Meer dan de helft van de totale hoeveelheid kunstmatig licht dat naar de hemel wordt gezonden, komt van tuinbouwkassen.

In haar onderzoek “Licht in Nederland” berekende Platform Lichthinder wat het aandeel is van de verschillende lichtproducenten in de totale hoeveelheid uitgestoten licht. Uit de conclusies blijkt dat er voor assimilatiebelichting meer dan 4 keer zoveel licht geproduceerd wordt als voor de hele Nederlandse openbare verlichting en dat deze kasverlichting ruim de helft vormt van het vanuit Nederland omhooggaande licht.

Omhoog gestraald licht zorgt ervoor dat Nederland in een waas van licht gehuld is en dat er veel minder sterren te zien zijn dan zonder deze kunstmatige verlichting.

Klik hier voor het onderzoek Licht in Nederland.

Klik hier voor een artikel in Trouw (31-05-03) over de nieuwe cijfers.

© 2002- Platform Lichthinder