“In Berkelland is het voldoende donker”

Geplaatst: 23 september 2010
Thema: Terreinverlichting

Uit de Tubantia:

In Berkelland is het voldoende donker. B en W vinden harde maatregelen tegen lichtvervuiling daarom niet nodig.

Berkelland behoort tot de 25 procent donkerste gemeenten van Nederland en er zijn geen aanwijzingen dat de nachtelijke duisternis ernstig wordt bedreigd. Daarom ziet de gemeente vooralsnog niets in harde maatregelen om lichtvervuiling tegen te gaan. „Het valt hier in Berkelland nog wel mee”, zegt wethouder Jan Markink (VVD).

Lichtvervuiling ontstaat bijvoorbeeld door boerenbedrijven met open frontstallen, door lichtmasten op sportterreinen en door lichtreclames bij bedrijven. Om de overlast zo beperkt mogelijk te houden, is het volgens Markink voldoende om voorlichting te geven en convenanten af te sluiten.

Een meerderheid van de Berkellandse gemeenteraad had zich in november vorig jaar in een motie uitgesproken voor een ‘actieplan licht’ en het bestrijden van lichtoverlast, met name in het buitengebied. Alleen Markinks eigen VVD-fractie stemde tegen.

Berkelland vindt maatregelen tegen ‘lichtschuren’ zoals deze bij Eibergen niet nodig. Archieffoto: Wouter Borre

© 2002- Platform Lichthinder