Terug naar het forum

Kassen in Nunhems Zaden

Geplaatst: 2 maart 2011

Nunhems Zaden is een onderdeel van Bayer wil in het agrarisch gebied een kas neerzetten van 20 ha met groeilampen ik ben er fel op tegen omdat;ik met mijn boomgaard er dan pal naast ligt! er is nog geen bestemmingsplan gewijzicht.mijn vraag hoe kan ik zoiets tegenhouden? vechten tegen een Reus als Bayer in mijn eentje voel me net een kaboutertje groetjes

3 Reacties:

 1. Cor K.:

  de Gemeente waarin U woont heeft de plicht om U goed te informeren over de realiteit van de geruchten dan wel plannen. Indien de plannen serieus zijn en U op grond van de verkregen informatie nog steeds bezwaar hebt kunt U beginnen met een zienswijze hiertegen in te dienen. U moet dan aan kunnen tonen dat U in alle redelijkheid een belanghebbende partij bent,wat Uw bezwaar precies is en wat de schade is die U gaat ondervinden indien de plannen realiteit dreigen te worden.
  De gemeente heeft ook de plicht om U de weg te wijzen bij het indienen van een zienswijze en eventueel het opstarten van een bezwaarprocedure daarna. Uiteindelijk maakt de gemeenteraad een belangenafweging en beslist. U kunt die beslissing ook bezwaar maken en een gerechtelijke procedure opstarten. Dat U een alleenstaande particulier bent doet geen enkele afbreuk aan Uw recht om voor Uw belangen op te komen.
  Succes er mee.

 2. adje med:

  hou er rekening mee dat je nunhems ook op andere manieren hard kan raken.
  ze menen dat ze alleen met mensen van hier werken, maar meer polen en die worden slecht behandeld in sommige gevallen.
  waar je ze mee kan pakken vakantiewerkers en vaste werknemers die binnen 24 uur nadat er gespoten is weer in de kas gaan werken soms na 10 uur alweer, zwaar onacceptabel.
  De ARBO regels worden flink aan de laars gelapt, dus stuurt die maar eens op hun dak.
  als dat eenmaal aan het licht komt krijgen ze geen uitbreiding,
  Douwe Zeip is een praatjes maker die alles weet en erzelf niets aan doet, dat noemt zich bij koploper l1 eeen goeie baas, wat een loser.
  als je meer tips wilt hebben om ze te pakken, mail terug op deze blog

 3. adje med:

  heeft u geen tijd om eens met mij te praten, kwil nunhems al jaren kloten vanwege dat ze slecht omgaan met buitenlanders en andere zaken spuiten etc etc

  adje

© 2002- Platform Lichthinder