Terug naar het forum

Hebben skybeamers ook ontheffing nodig?

Geplaatst: 1 januari 2010

Ik erger mij aan een skybeamer die op een discotheek in de buurt staat. Ik heb naar de gemeente gebeld en de ambtenaar die ik nu aan de lijn had wist te vertellen dat voetbalclubs ontheffing nodig hebben om na 23.00 uur nog de veldverlichting aan te hebben. Geldt dit ook voor skybeamers?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    Voor sportveldverlichting zijn in ieder geval bindende regels opgenomen. Voor skybeamers niet altijd. Dat is namelijk afhankelijk van gemeentelijke verordeningen. De gemeente kan hier zelf regels voor opstellen of zelfs een verbod. Duidelijk maken naar de gemeente welke effecten skybeames hebben, werkt het beste. Indien u verder stappen wil ondernemen tegen deze verlichting dient u de gemeente hier dus van te overtuigen. Probeer in dat geval versterking te vinden bij natuur– en milieuclubs bij u in de omgeving.

© 2002- Platform Lichthinder