Handhaving lichthinder verschilt sterk

Geplaatst: 9 november 2005
Thema: Glastuinbouw

Uit het Agrarisch Dagblad van 19 oktober jl.:

Binnen de verschillende gemeenten wordt bij handhaving van lichthinder op verschillende manieren gewerkt. In de gemeente Westland en Pijnacker/Nootdorp wordt veel soepeler omgegaan met de handhaving van de wettelijke regels tegen lichtemissie dan bijvoorbeeld in een gemeente als Westvoorne.

Het aantal klachten over lichthinder ligt in Westland en Pijnacker/Nootdorp aanzienlijk lager dan in Westvoorne. Volgens Lucas Reijnders van de stichting Natuur en Milieu moet het handhaven beter worden uitgevoerd.

“Gelukkig heeft het Plan van Aanpak effect gehad”, stelt Reijnders. “Er zijn steeds minder tuinders die de wet overtreden, maar er komen nog steeds meldingen van overtredingen binnen. Van groot belang is dat tuinders, burgers en gemeenten in gesprek gaan met elkaar om samen oplossingen te bedenken.” Ook merkt Reijnders dat er binnen de glastuinbouwsector intensief over lichthinder wordt gesproken.

© 2002- Platform Lichthinder