Grote betrokkenheid bij campagne Licht & Donker

Geplaatst: 5 maart 2004
Thema: Onderzoek

Van de site van Milieufederatie Drenthe:

Ruim 500 inwoners van Drenthe hebben de enqute ‘Mooi licht, mooi donker’ die de Milieufederatie Drenthe eind vorig jaar in vier huis-aan-huisbladen en op de website plaatste, ingevuld en teruggestuurd. De campagne Kwaliteiten van Drenthe slaat dus aan en het thema Licht en donker leeft onder de Drentse bevolking.

Het aantal aanmeldingen voor het maken van de lichtbronnenkaart van Drenthe overtreft de verwachtingen. Zo’n 150 mensen hebben zich opgegeven om samen met de milieufederatie opvallende lichtbronnen in het buitengebied van Drenthe in kaart te gaan brengen. Het is de eerste keer in Drenthe, dat een dergelijke kaart wordt gemaakt. De betrokkenheid met het onderwerp blijkt ook uit de kwaliteit van de reacties. Veel mensen hebben alle vragen beantwoord, open vragen werden uitgebreid toegelicht en van aanvullende informatie voorzien.

Op dit moment vindt de analyse van de gegevens uit de enqutes plaats. Uit een eerste telling blijkt dat 94% van de inzenders het wenselijk vindt dat er in Drenthe gebieden zijn waar het echt donker wordt of blijft. 90% van de respondenten geeft aan zich wel eens aan verlichting te ergeren. Veel genoemd hierbij zijn kassen, bedrijven en bedrijventerreinen, reclame en laserstralen bij discotheken of evenementen. Opvallend is dat de buitenverlichting of tuinverlichting van buren vaak genoemd wordt. Ook lantaarnpalen schijnen geregeld hinderlijk in slaapkamers.

De analyse van de gegevens zal naar verwachting eind maart zijn afgerond. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen De Zuid Oosthoeker, Hoogeveens Weekblad, Gezinsblad en het Roder Journaal en op onze website. Daarna geeft de Milieufederatie Drenthe de gegevens door aan de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO), die ze verwerkt in hun landelijke onderzoek.

De enqute werd opgezet in samenwerking met de RMNO, een adviesorgaan van de regering. Dit landelijke onderzoeksinstituut richt zich met de studie ‘Mooi Licht, Mooi Donker’ specifiek op Drenthe. Hiervoor zijn eind vorig jaar bestuurders van gemeenten en provincie ondervraagd. De resultaten geven aan dat bestuurders wel belang hechten aan de oerwaarde duisternis, maar op dit onderwerp nog weinig beleid voeren. De activiteiten zijn ad hoc en richten zich voornamelijk op klachten. Eventuele verlichtingsplannen hebben alleen betrekking op verkeer en op sociale veiligheid. Behoud van de duisternis is vooralsnog geen prioriteit. Zodra de resultaten van de enqute zijn verwerkt, zal de milieufederatie bestuurders in kennis stellen van de mening van de Drentse bevolking.

Het aankaarten van hinderlijk licht van buren lijkt taboe. De vele reacties op de enqute maken duidelijk dat deze hinder vaak voorkomt. Een voorbeeld: “Ik vind het prettig om buiten te wonen en daarbij hoort dat het echt donker is. Ik heb niets gedaan aan de vele verlichting van buurtgenoten want mensen begrijpen niet dat je het vervelend vindt, ze vinden het raar als je er over begint”.

© 2002- Platform Lichthinder