Terug naar het forum

Gemeenten verantwoordelijk voor skybeamers?

Geplaatst: 1 januari 2010

Zijn gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk voor regelgeving rond skybeamers?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    Gemeenten waar overlast van skybeamers speelt, zijn duidelijk zoekende hoe ze dit op kunnen lossen in plaatselijke regelgeving. Of ‘t nu in een Algemene Plaatselijke Verordening of Politieverordening moet, of anders, daar is nog geen eenduidige uitspraak over. Maar dat gemeenten hier aan zet zijn is duidelijk. Opnemen in een verordening ligt dan het meest voor de hand. Overigens kan dit onderwerp ook door provincies worden opgepakt. Met de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (per 1 juli 2008) kunnen provincies voor zaken van provinciaal belang regels opnemen in een provinciale verordening.

© 2002- Platform Lichthinder