Terug naar het forum

Gemeenten en lichthinder

Geplaatst: 1 januari 2010

Op basis van welke wetgeving kunnen gemeenten lichthinder verbieden?

4 Reacties:

 1. Platform Lichthinder:

  De Wet Milieubeheer biedt op dit moment geen mogelijkheden om lichthinder expliciet in gemeentelijke regelgeving op te nemen. Toch hebben gemeentes een verantwoordelijkheid in de handhaving van die wet. Ten aanzien van glastuinbouwverlichting zijn er in de amvb “Glastuinbouw met bedekte teelt” concrete voorschriften verbonden aan deze wet, waar gemeentes op toe dienen te zien.
  Verder hebben gemeentes de mogelijkheid in de Algemene Plaatselijke Verordening voorschriften op te nemen om lichthinder te beperken. Zo worden in een aantal gemeentes al voorschriften opgenomen die regels stellen aan reclameverlichting of skybeamers bij discotheken verbieden om hinder te voorkomen.
  Beperkingen opleggen aan reclameverlichting kan dus nog niet op grond van de Wet Milieubeheer. De mogelijkheden voor gemeentes zijn nog beperkt en een kwestie over lichthinder kan al snel in een civielrechtelijke sfeer terecht komen.

 2. Cornelis:

  Als bewoners worden wij geconfronteerd met een als hinderlijk ervaren reclameverlichting. De Gemeente bestrijdt dat in feite niet maar heeft met een eenvoudige luxmeter bepaald dat de rode neonverlichting ver beneden de grenswaarde van 10 LUX blijft. Men stelt nu in absolute zin dat op grond hiervan er dus geen sprake van lichthinder kan zijn. Wij zijn niet content met die bevindingen en moet zulk een verlichting niet op een andere wijze worden gemeten en zijn daar richtlijnen voor?

 3. Wim Schmidt:

  beste cornelis
  Dit klink wat te simpel allemaal. De gemeente refereert met de meting van 10 lux waarschijnlijk aan de richtlijn hinder van reclameverlichting van de NSVV. Daar staat voor stedelijk gebied inderdaad de grenswaarde van 10 lux in. Echter dat geldt alleen voor 23 uur en na 23 uur is de grenswaarde 2 lux.
  Naast deze meting zou er ook iets anders gemeten moeten worden en wel de lichtsterkte of de luminantie al naar gelang het een groot bord is of meer een punt of lijn verlichting.
  Dit soort metingen worden door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd. Ik zou als ik je was een brief schrijven met daarin dit soort argumenten. Het Platform wil je daarbij helpen, mocht je dit willen.
  wim schmidt, voorzitter Platform Lichthinder

 4. JAAP KRULL:

  Ik zou heel gaag willen weten wat de richtlijnen zijn in DORPSGEMEENTES zoals Boxtel qua straatverlichting van lantaarnpalen. Wij hebben een klacht ingediend bij de gemeente Boxtel over de lantaarnpaal die op 3 meter van onze slaapkamer en woonkamer en staat en sinds de vervanging 3 weken geleden van de oude oranje lamp naar een nieuwe witte lamp is de licht hinder gigantisch gestegen. Gisteravond rond 22:00 uur is de gemeente langs gekomen om met een LUX meter te meten wat de lichtwaardes waren. Er werd rond de 14 a 15 LUX gemeten recht onder de lantaarnpaal tot aan 12 Lux toe bij onze voordeur op 1,5 meter hoogte. Toen werd de lamp op DIM STAND gezet ( om NA 23:00 uur licht sterkte te laten zien ) en toen werden waardes gemeten van 10 tot 7 LUX ! Ik wil heel graag weten wat de MAXIMALE LUX waardes zijn in een woonstraat .

© 2002- Platform Lichthinder