Gemeente komt terug op fel verlichten fietspad

Geplaatst: 8 juli 2004
Thema: Openbare verlichting

Twee berichten uit Dagblad De Limburger (2002 en 2004) over een fietspad aan de rand van Maastricht, waaruit blijkt dat verlichtings-regelgeving vaak uit automatisme wordt toegepast, zonder te kijken naar de gevolgen:

5 januari 2002:

Alsof er een snelweg door natuurgebied het Jekerdal heen loopt. Zo ervaren omwonenden de pakweg 55 lantaarnpalen die de Mergelweg vanaf de bebouwde kom tot aan het Belgische Kanne verlichten. De gemeente Maastricht noemt het een veiligheidsmaatregel, getroffen naar landelijke regels.

Dit najaar verscheen de eerste lantaarnpaal in het landschap. In rap tempo werden er nog tientallen bijgezet, om zo met name in Kanne wonende studenten bij te lichten als ze van de universiteit naar huis gaan. Ze staan er om de dertig meter en verlichten zo ieder stukje asfalt. Met wit licht.

Sommige omwonenden zijn verbijsterd over de aanleg van de lichttunnel, dwars door het beschermde natuurgebied van het Jekerdal. Een van hen, Judith Smeets, spreekt van ‘lichtvervuiling’ in een brief aan de gemeente. Een andere bewoner noemt de aanleg ronduit ‘schandalig’. Het buitengebied van de stad, zo redeneren ze, verandert op deze manier in een buitenwijk.

De gemeente begrijpt de kritiek wel een beetje, zegt een woordvoerder voorzichtig. Hij spreekt van ‘conflicterende belangen’. Dat van het natuurgebied en de veiligheid van fietsers. En bij twee verschillende belangen is er altijd eentje die de boventoon moet voeren. In het geval van het Jekerdal is dat de veiligheid.

Dat de lantaarnpalen zo dicht op elkaar staan, is ook al vanwege de regels. Die schrijven voor dat de weg gelijkmatig verlicht moet zijn. Grote vraag is: wat zeggen de milieuregels over deze lampen? Volgens de gemeentewoordvoerder is de verlichting doorgesproken met de vereniging Natuurmonumenten. Ambtenaren van de afdeling milieu hebben er ook naar gekeken en zagen geen bezwaren. “We schenden geen regels op natuurgebied en we leven wel regels na op gebied van veiligheid.”

2 juli 2004:

© 2002- Platform Lichthinder