Geleidings-LED’s in rotondes Dalfsen

Geplaatst: 28 oktober 2006
Thema: Openbare verlichting / Verkeersveiligheid

Uit De Stentor van 23.10.06:

Verkeer dat de drie nieuwe rotondes in de Rondweg in Dalfsen nadert, wordt binnenkort begroet met looplicht. Deze zogeheten LED-verlichting draait met de verkeersstroom mee, net zoals een stroboscoop. Al wordt het geen disco, want het tempo van de verspringende lichtjes ligt laag en de variatie in kleuren is beperkt: overdag wit en ’s nachts geel-oranje.

Dalfsen heeft er een landelijke primeur mee, weet Herwin Beelink, projectleider namens het Hattemse verkeersgeleidingsbedrijf Brimos, dat de LED-verlichting levert. ‘Vooral in het buitenland wordt LED-verlichting toegepast om verkeer attent te maken op wegwerkzaamheden, maar dit was de eerste keer dat wij deze verlichting in een rotonde hebben verwerkt.’

De verlichtingselementen zijn ingebracht in de middencirkel van de ruim opgezette rotondes, de zogeheten rammelstroken. De cirkel is in vijf componenten onderverdeeld, waarbinnen de lichtjes elkaar opvolgen. Deze week gaat de stroom erop en er wordt naar gestreefd dat burgemeester Leo Elfers de verlichting op dinsdag 7 november officieel in gebruik neemt, tegelijk met de opening van de vernieuwde Rondweg.

De gemeente ontwikkelde het idee vanuit de gedachte dat grote lichtmasten niet bevorderlijk zouden zijn voor het nabijgelegen natuurgebied Bellingeweer. ‘We hebben eerst een traditioneel verlichtingsplan opgesteld, maar zochten een omgevingsvriendelijker alternatief met inachtneming van de veiligheidseisen’, zegt Henk Willemsen, gemeentelijk projectleider van de vernieuwing van de Rondweg. In samenspraak met Brimos kwam men hierop uit, mede op basis van een vergelijkbare rotonde in Lelystad met statische verlichting. Naast een zekere exclusiviteit wordt met de LED-verlichting ook de attentiewaarde ter plaatse verhoogd nu er een nieuwe verkeerssituatie is ontstaan.

De komende tijd wordt met het looplicht geëxperimenteerd, zowel qua snelheid als lichtsterkte. De verlichting, die op koplamphoogte is aangebracht, kan desgewenst met een schemerschakelaar gedimd worden, terwijl ook de snelheid kan worden aangepast. Een eerste uitgangspunt bij de afstelling is dat het verkeer er geen hinder van ondervindt of wordt afgeleid. Ook het feit dat een rotonde in de buurt van woonbebouwing ligt, wordt meegewogen.

© 2002- Platform Lichthinder