Geen reclamemast, geen lichthinder

Geplaatst: 16 april 2006
Thema: Reclameverlichting

Van de site van Milieufederatie Drenthe:

Er komt geen veertig meter hoge reclamemast bij de A28 ter hoogte van het verkeerspark. Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe hebben het verzoek van de gemeente Assen om een verklaring van geen bezwaar af te geven geweigerd. De argumentatie was, dat de plek verkeerd is en de mast ongebruikelijk hoog.

Wij zijn blij dat de reclamemast uit het bestemmingsplan is verdwenen. Samen met stichting Het Drentse Landschap hadden wij onze bezorgdheid geuit over de zichtbaarheid van de mast vanuit het omringende landelijke gebied. Zeker op grotere afstand in het open landelijk gebied zou de mast een ongewenste ‘landmark’ vormen. Een bijkomend bezwaar van onze kant betrof de naar boven gerichte schijnwerpers waarmee een reclamebord van 9 bij 12 meter op 40 meter hoogte verlicht zou worden. In de nachtelijke uren zou dit een ongewenst baken gaan vormen in het verder nog tamelijk donkere buitengebied rond onder meer het Witterveld.

© 2002- Platform Lichthinder