Friese provinciale wegen krijgen LED-verlichting

Geplaatst: 17 december 2010
Thema: Openbare verlichting / Platform Lichthinder

De provincie Friesland gaat vanaf volgend jaar haar provinciale wegen voorzien van LED-verlichting. Ook wordt gekeken of provinciale wegen wel verlichting nodig hebben en of er alternatieven zijn. De provincie, die op deze manier CO2-itstoot wil terugdringen, trekt hiervoor € 2.5 miljoen uit.

Door de led-verlichting verwacht de provincie jaarlijks rond de € 50.000,- aan energiekosten te besparen. In 2011 bespreken Provinciale Staten het beleid voor openbare verlichting. “We willen duurzaam met onze schepping omgaan. Led-verlichting gaat 2 à 3 keer langer mee dan de huidige verlichting en verbruikt ook veel minder energie,” zegt gedeputeerde Piet Adema.

De stroom die de provincie nu verbruikt voor openbare verlichting wordt al duurzaam ingekocht. Nu wil de provincie verder gaan en de verlichting alleen maar aan doen wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is. Ook wordt gekeken naar alternatieven zoals wegmarkering die zelf licht geeft. De provincie is bij de N355 Leeuwarden en N361 tot aan de Trynwâlden een aantal jaren geleden al gestart met dimbare verlichting. Piet Adema; ”Als provincie willen we ook ondernemers langs provinciale wegen vragen om de reclame tussen 23.00-6.00 uur uit te doen.”

(Bron: energiegids.nl)

Platform Lichthinder is kritisch over LED-verlichting. De energiebesparing en technische mogelijkheden zijn positieve elementen van LED, maar de kans bestaat dat er juist méér verlicht wordt ten opzichte van conventionele verlichting. Ook ligt verblinding op de loer, zoals blijkt uit de situatie in Tilburg:

     

Naar aanleiding van de voornemens van de provincie Friesland over het dimmen en uitschakelen van snelwegverlichting, verscheen in het Noord-Hollands Dagblad een reactie van Platform Lichthinder:

     

© 2002- Platform Lichthinder