Friese Milieu Federatie wil duistere nachten

Geplaatst: 9 december 2003
Thema: Ecologie

De nachten in Friesland moeten volgens de Friese Milieu Federatie (FMF) zo donker mogelijk zijn. Het dag- en nachtritme van mens en dier raakt verstoord als het ’s nachts niet meer echt donker wordt door de vele verlichting. Omwonenden van kassen en sportvelden ervaren volgens de FMF veel hinder van het licht. Vogels, insecten en amfibieën raken gedesoriënteerd of worden aangetrokken door het licht, waardoor zij uitgeput kunnen raken of sterven. De verlichting neemt volgens de FMF met 5 à 6 procent per jaar toe. Onder andere de verstedelijking, de toename van aantal auto’s op de weg, meer glastuinbouw en de groeiende behoefte aan buitensport bedreigen de duisternis. Ook de verlichting van bedrijfspanden en historische gebouwen is de FMF een doorn in het oog. (Bron: de Leeuwarder Courant van 6 december j.l.)

Uit een kleine enquête over lichtbeleid onder de 31 Friese gemeenten komt naar voren dat het lichtbeleid zich vooral richt op functies van licht met betrekking tot de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Er zijn ook verschillende gemeenten die energiezuiniger verlichten. Voor de gevolgen van kunstlicht voor de natuur is bij de meeste gemeenten weinig aandacht. Om die reden heeft de Friese Milieu Federatie de brochure “Verlichting met Beleid, aanbevelingen voor gemeenten” samengesteld. Deze brochure wordt gepresenteerd op woensdag 10 december om 11.00 uur in het gemeentehuis van Het Bildt (Van Harenstraat 47, St. Annaparochie). Burgemeester A. van der Werff van Het Bildt ontvangt dan uit handen van directeur M. de Heer van de Friese Milieu Federatie een verrassend kerstpakket.

Friese Milieu Federatie: www.friesemilieufederatie.nl

© 2002- Platform Lichthinder