Eerste conclusies uit nieuwe verlichtings- satellietkaarten

Geplaatst: 10 februari 2004
Thema: Onderzoek

Er nieuwe gegevens bekend van de DMSP satellieten. Afgelopen zomer zijn de kaarten van de lichtbronnen van het jaar 2000 gepubliceerd. Dankzij het RIVM die de data ‘vertaald’ heeft, kan Platform Lichthinder een eerste analyse maken door de beelden uit het jaar 1992/93 te vergelijken met de beelden van het jaar 2000. Aangezien alle satellieten sinds 1992 met dezelfde apparatuur uitgerust zijn en de beelden op dezelfde manier worden verwerkt, kunnen de beelden goed worden vergeleken. Hieronder zijn de percentages van Nederland aangegeven verdeeld in de mate van totale helderheid van het oppervlak.

1992/93 2000
1 donkerste gebieden 4502 km² 11 % 2172 km² 5 %
2 15889 km² 38 % 12948 km² 31 %
3 8255 km² 20 % 9169 km² 22 %
4 4595 km² 11 % 5285 km² 13 %
5 3413 km² 8 % 4178 km² 10 %
6 3461 km² 8 % 5023 km² 12 %
7 lichtste gebieden 1411 km² 3 % 2750 km² 7 %
Totaal 41526 km² 100 % 41526 km² 100 %

Er is een duidelijke afname van het deel van Nederland dat nog relatief donker is, waar weinig licht wordt geproduceerd. Het donkerste gedeelte is tussen 1992/93 en het jaar 2000 afgenomen van 11% naar 5% van Nederland, terwijl het meest lichtvervuilde gedeelte in die 7 jaar is toegenomen van 3% naar 7%. Zelfs in die korte tijd van 7 jaar is de toename opvallend. Nederland is al het meest lichtvervuilde land te wereld en onze koppositie komt geen moment in gevaar.

© 2002- Platform Lichthinder