Ede heeft wereldprimeur met LED-lantaarnpalen

Geplaatst: 17 juli 2005
Thema: Openbare verlichting

Op 14 juli jl. heeft de gemeente Ede vier nieuwe lichtmasten in gebruik genomen. Als eerste ter wereld plaatst Ede lichtmasten met LED-technologie voor de verlichting van de openbare ruimte. Deze lichtmasten zorgen voor een betere verlichting en lagere kosten.

Voor de verkeers- en sociale veiligheid moet de openbare ruimte goed verlicht zijn. Hoewel armaturen en lampen de laatste jaren enorm verbeterd zijn, zoekt Ede naar oplossingen voor nog beter licht en lagere onderhoudskosten. De oplossing lijkt gevonden. In de door Philips ontwikkelde lichtmasten zitten geen lampen meer maar LED’s. LED staat voor Light Emitting Diodes en wordt al jaren toegepast in huishoudelijke apparatuur en auto’s. Nu zijn er ook LED’s die geschikt zijn voor de openbare verlichting van voetgangersgebieden en parken.

De lichtmasten met LED hebben een zeer lange servicelevensduur (circa 50.000 branduren). Dit komt overeen met 12,5 jaar iedere avond licht, en dat is drie á vier maal zo lang als de lampen die nu in de gemeente branden. Van de vier lichtmasten wordt er één in het parkje in de Edendreef geplaatst en de andere drie in de Paasbergerweg.

Met deze vier lichtmasten doet de gemeente ervaring op voor de verlichting van de toekomst. De LED-technologie ontwikkelt zich steeds verder. De verwachting is dat in 2008 ook armaturen leverbaar zijn voor de woonwijken en ontsluitingswegen. LED-verlichting vervangt op den duur een groot deel van de lampen in de gemeente. Dit levert een enorme besparing op in het onderhoud en elektriciteitsverbruik.

1 Reactie:

  1. W.Imminck:

    De beste primeur is de lantaarnpaal in het achterpad bij de woningen in Ede West. Met 2 watt alles goed verlicht. Doe dat maar eens na. Zie ook eens op http://www.gelderlander.nl/voorpagina/devallei/4885082/Edenaar-Imminck-tovert-met-oude-lantaarnpaal.ece Veel sukses.

© 2002- Platform Lichthinder