Verder lezen

Geplaatst: 2 september 2010
Thema:

Effects of meteorological and atmospheric parameters on night sky brightness (2011): Het RIVM onderzocht hoe de nachtelijke hemelhelderheid beinvloed wordt door de condities in de atmosfeer. Zo kan de hemel dicht bij een sterke lichtbron, zoals een kas, een grote stad of een industriegebied, bij helder weer vrij donker zijn.
Downloaden


The effects of coloured light on nature (2009): Algemene studie naar de effecten van licht, uitgevoerd door de Universiteit van Leiden, en geïnitieerd door Philips.


Ecological Consequences of Artificial Night Lighting (2005): Overzicht van alle bekende ecologische effecten van licht op dier- en plantsoorten. Meer info


Wegverlichting en Natuur IV. Invloed van wegverlichting op het ruimtelijk gedrag van zoogdieren (2003): Onderzoek naar de invloed van wegverlichting op het ruimtelijk gedrag van zoogdieren, o.a. bunzing, hermelijn, vos, egel, haas en ree.
Downloaden


Lichtbelasting. Overzicht van de effecten op mens en dier (2003): In dit rapport wordt een toepassingsgericht overzicht gegeven van de kennis van de effecten van lichtbelasting op mens en dier, alsmede suggesties voor preventie, mitigatie en kwalificatie van relatief kwetsbare gebiedstypen, ten behoeve van het generieke en gebieds-gerichte beleid.
Downloaden


Migrating Songbirds tested in Computer-controlled Emlen Funnels use Stellar Cues for a Time-independent Compass (2001): Deens onderzoek dat uiwijst dat vogels hun coördinatie bij hun trekvluchten baseren op o.a. de stand van de sterren. Meer info

© 2002- Platform Lichthinder